blog

Nieuwjaarspilsprijsverhoging

Horeca 2106

De horeca is een branche van mooie tradities. Zo heb je aan het begin van het jaar de Horecava. En zo is er iedere januari de traditionele pilsprijsverhoging, zeg maar de nieuwjaarsboodschap van de brouwers.

Nieuwjaarspilsprijsverhoging

Traditiegetrouw is Heineken de eerste, waarna de andere brouwers volgen. Ook dit jaar was dat weer het geval. Begin december stuurde Heineken haar klanten een brief met als onderwerp: ‘Bruto prijsaanpassingen per 9 januari 2017.’ Let vooral op het woord ‘aanpassingen’. Alsof de prijs ook wel eens omlaag gaat.

Gelukkig doet Heineken er alles aan om de feeststemming niet teveel te verpesten: ‘We willen hier graag benadrukken dat het om relatief kleine prijsaanpassingen gaat’, aldus de brief. ‘Zo komt de bruto aanpassing van Heineken 50 liter fust neer op een bruto verhoging van minder dan €0,03 per glas.’

Minder dan €0,03 per glas. Dat klinkt beschaafd, maar is onzinnig: dat betreft namelijk de inkoopprijs. Het wordt al anders als je de verhoging uitdrukt in een percentage: dan kom je uit op bijna 4 procent. Nóg weer anders wordt het als je die ‘kleine aanpassing’ omrekent naar de dagelijkse praktijk van de ondernemer, namelijk de verkoopprijs die hij zijn gasten kan voorschotelen. Om zijn brutomarge op peil te houden, moet de ondernemer pakweg €0,12 per glas extra vragen. Niet echt een kleine prijsaanpassing als je beseft dat veel andere kosten ook omhoog gaan.

De reden die de brouwers geven voor de verhoging is al net zo traditioneel als de verhoging zelf. Komt omdat de accountmanagers ieder jaar hetzelfde lijstje van hun bazen onder de kerstboom vinden. Daarop staan de antwoorden die ze in januari op lastige vragen van ondernemers moeten geven. Als vaste prik staan daar op: ‘Onze toeleveranciers hebben de prijzen verhoogd’, verder ‘De personeelskosten zijn gestegen’, en mijn persoonlijke favoriet: ‘De concurrentie verhoogt de prijzen, wij volgen alleen maar.’

Werkt altijd.

Ik wens iedereen een voorspoedig en vooral winstgevend nieuwjaar.

Reageer op dit artikel