nieuws

Onhygiënisch bedrijf krijgt direct boete

Horeca

De Keuringsdienst van Waren gaat harder optreden tegen ondernemers die de regels met betrekking tot de hygiëne aan hun laars lappen.

Bij overtreding legt de inspecteur direct een boete op die tot ƒ10.000 kan oplopen. Met deze nieuwe maatregel, die op 1 februari aanstaande van kracht wordt, wil het ministerie exploitanten dwingen zich beter aan de voorschriften te houden. Jaarlijks stuiten controleurs van de Keuringsdienst 5000 à 10.000 keer op misstanden. De overtredingen lopen uiteen van onhygiënische toestanden tot ziekteverwekkende praktijken. Tot dusver stelde de rechter de hoogte van de boete vast. Dit leidde tot lange procedures die vele maanden in beslag namen. Overigens blijft het mogelijk om strafrechtelijk te vervolgen. Ondernemers die herhaaldelijk de regels overtreden of weigeren boetes te betalen, komen automatisch in het strafrechtelijk circuit terecht.

Reageer op dit artikel