nieuws

Eindelijk: de nieuwe hygiënecode

Horeca

Presentatie eind oktober in EdeEr is heel veel tijd overheen gegaan, veel meer dan oorspronkelijk gepland, maar nu is hij dan echt in zicht: de nieuwe Hygiënecode voor Zorginstellingen. Op 31 oktober a.s. wordt de aangepaste Hygiënecode voor de Voedingsverzorging in Zorginstellingen, zoals de code officieel heet, gepresenteerd tijdens een door het Voedingscentrum en vakblad Grootkeuken georganiseerde bijeenkomst in Ede.

Het bureau Grande Cuisine Foodstep in Wageningen heeft enige tijd geleden alweer, in opdracht van het Voedingscentrum, de tot op heden bestaande Hygiënecode voor instellingen geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat het werkveld meer handreikingen nodig heeft voor een goede integratie van het voedselveiligheidssysteem. Een betere beheersing van het proces van de voedselveiligheid plus de bewustwording van hygiëne bij het personeel zijn de twee voornaamste factoren waar winst kan worden behaald. Een gebrek aan motivatie bij het personeel en een chronisch tijdgebrek zijn de belangrijkste gevaren die op de loer liggen. Momenteel zijn verpleegkundigen en verzorgenden nog slecht op de hoogte van de bestaande eisen en brengen ze deze dus ook te weinig in de praktijk.

Er werd een Werkgroep Herziening Hygiënecode in het leven geroepen, waarin vertegenwoordigers zitting namen uit de NVK, het Voedingscentrum, de Keuringsdienst van Waren en GGD plus de koepelorganisaties, de grootkeukenleveranciers van de NVLG, de beroepsverenigingen VHVG en NVK en Defensie. Al snel volgde de conclusie dat de bestaande code grondig aangepast en uitgebreid diende te worden. Diverse omstandigheden hebben er voor gezorgd dat de nieuwe code langer op zich liet wachten dan wenselijk, maar uiteindelijk ligt er nu dan toch een geheel nieuwe Hygiënecode voor de Voedingsverzorging in Zorginstellingen.

Tijdens de officiële presentatie van de code, op 31 oktober in De Reehorst te Ede, zal Heleen Kornblüt namens het Voedingscentrum de wijzigingen in de code uitgebreid toelichten. Daarnaast zal tijdens de bijeenkomst worden ingegaan op verschillende aspecten van voedselveiligheid. Adjunct-inspecteur Hans Beelen van de Keuringsdienst van Waren gaat in op de microbiologische richtwaarden en op de manier waarop de Keuringsdienst de nieuwe code denkt te gaan handhaven. Theo Pieper zal als vice-president van het Koksgilde de vertaalslag maken van de aanpassingen in de code naar de dagelijkse praktijk in de keuken.

Reageer op dit artikel