nieuws

‘Franchise is juridisch lastige kwestie

Horeca

Franchise kan juridisch gezien een lastige kwestie zijn’, betoogde advocaat Raoul Meester op het Fano Food Forum. ’Daarom is het zaak goede afspraken te maken tussen franchisenemer en franchisegever. Zonder volledig te willen en kunnen zijn geeft Meester een aantal aandachtspunten voor aspirant-franchisenemers.

Volgens de in horecaregelgeving gespecialiseerde jurist is er weinig tot niets te vinden over franchise in het Burgerlijk Wetboek. Wel zijn volgens Meester franchisecontracten te toetsen aan het Europees recht. De Europese regelgeving is er vooral op gericht om het misbruik van een machtspositie door een grote partij te voorkomen. Zo mogen er in principe geen dwingende afspraken over verkoopprijzen gemaakt worden.

Bovendien mag een franchisegever niet verplichten dat de inkoop voor honderd procent bij hem geschiedt. Volgens de jurist kan een potentiële franchisenemer in de onderhandelingen met deze kennis zijn voordeel doen.

Meester adviseert potentiële franchisenemers bij de franchisegever zoveel mogelijk inlichtingen in te winnen. Bijvoorbeeld of er een vestigingsplaats- of haalbaarheidsonderzoek is gedaan. Zeker bij een nog relatief onbekende formule moet de aspirant-franchisenemer alert te zijn. Meester: ‘Vraag of er een strategisch plan is. Getuigt het van visie? Bekijk het handboek van de formule. Hoe is de inspraak geregeld? Zijn er omzetprognoses voor de locatie?’ Meester adviseert desnoods een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen als de franchisegever handboeken en dergelijke niet van tevoren in wil laten zien. ‘Zet van deze gesprekken en toezeggingen verslagen op papier, dat kan van belang zijn bij een onverhoopt conflict’, aldus de jurist.

De horeca-advocaat vindt het van nog meer belang dat de aspirant-franchisenemer het contract goed onderzoekt. Hij adviseert te wijzen op Europese regelgeving, bijvoorbeeld dat maar tachtig procent van de inkoop bij de organisatie plaats plaatsvinden. Het is ook verstandig te kijken of de bestemming van het pand al is geregeld. ‘In veel contracten staat dat de franchisenemer verantwoordelijk is voor de vergunningen. Het is dan zaak te weten of het gebruiksdoel strookt met het bestemmingsplan.’

Verkoop bedrijf
Een belangrijk punt van aandacht is volgens Meester de verkoopbaarheid van het bedrijf. ‘Tref een regeling zodat het bedrijf is te verkopen. En regel de wijze van goodwillbepaling als de franchisegever het eerste recht van koop heeft. Anders gaan mogelijk de investeringen in geld en tijd verloren bij beëindiging van een overeenkomst. Maar bekijk ook op welke gronden de franchisegever het contract kan beëindigen en of er geen onredelijk concurrentiebeding is opgenomen.’

Reageer op dit artikel