nieuws

Holland Hotels over dood punt

Horeca

Gezamenlijke inkoop, strengere kwaliteitseisen, ledengroei, het aanstellen van een bezoldigd voorzitter en een contributieverhoging van bijna vijftig procent. Het staat allemaal op stapel bij Holland Hotels Hartverwarmend. Het samenwerkingsverband presenteerde maandag in Hotel Talens in Coevorden z’n toekomstplannen inclusief een naamswijziging. De organisatie heet nu kortweg Holland Hotels.

Holland Hotels (ruim honderd leden), gevormd door een fusie in 1998 van Familie Hotels en het toenmalige Holland Hotels, gaat een nieuwe fase in. Het moet allemaal professioneler en groter.De organisatie die tot op heden niet onverdienstelijk het knusse Nederlandse familiehotel promootte, zag zich geconfronteerd met een stagnerende ledengroei in een sterk concurrerende markt. Bovendien veranderde de samenstelling van de hotels. Het gemiddeld aantal kamers daalde met als gevolg een kleiner promotiebudget.

Het bestuur van Holland Hotels tilt nu de organisatie over het dode punt heen met een ambitieus beleidsplan, waarin niet alleen de groei van de organisatie is gewaarborgd (146 leden in 2006) maar ook de ledenvoordelen worden uitgebreid. Holland Hotels gaat samenwerken met de inkooporganisatie van Bilderberg en Best Western Fanové. Hotels die meedoen (er is geen verplichting) moeten minimaal de helft van hun inkoop via Fanové laten lopen en een deelnamefee betalen die via de contributie van Holland Hotels wordt geïnd.

De hotels aangesloten bij Holland Hotels moeten zo minstens een besparing van tien procent kunnen realiseren op hun inkoopkosten en zodoende ook hun contributie kunnen terugverdienen, want die gaat als gevolg van de nieuwe plannen fors omhoog. De vaste jaarbijdrage van leden stijgt met bijna zevenhonderd gulden en bedraagt voor 2002 2000 gulden, de bijdrage per kamer stijgt met vijftig gulden naar honderdvijftig gulden. In 2006 moeten 146 leden goed zijn voor een contributie van bijna acht ton. Dat geld is hard nodig om de ambitieuze plannen van Holland Hotels te financieren. Op 1 januari 2002 gaat de organisatie van start met een bezoldigd voorzitter, die de huidige voorzitter Renée Staal, die bijna tien jaar lang de kar trok, opvolgt.

Strateeg
Het bestuur van Holland Hotels is in gesprek met kandidaten voor de functie. Het zal niet iemand uit de eigen gelederen zijn, maar een strateeg, marketeer of organisatiedeskundige met kennis van de gastvrijheidssector. Het bestuur, dat wordt ingekrompen van zeven naar vijf mensen, zal het nieuwe beleidsplan handen en voeten geven en zet behalve op voordeel (door gezamenlijke inkoop) in op betere kwaliteiten en effectievere marketing en promotie. Een belangrijke actie is het opschroeven van de kwaliteitseisen van de deelnemende hotels. Uitgangspunt zijn weliswaar de richtlijnen van de Benelux Hotel Classificatie, maar het bestuur gaat de eigen lijst van minimale voorwaarden opwaarderen.Lidmaatschap van Holland Hotels is in de toekomst een stuk minder vrijblijvend. De leden moeten in 2003 voor gasten direct zijn te boeken via internet en eind dit jaar moeten alle leden e-mail hebben.

De website van de organisatie wordt uitgebreid en verbeterd, hetzelfde geldt voor de brochure. Holland Hotels gaat z’n leden onder de aandacht brengen aan de hand van themacampagnes en direct mail. Het bestuur wil markt- en gastenonderzoek doen en dat uitbesteden aan studenten van hogescholen. De toevoeging ‘hartverwarmend’ aan de naam Holland Hotels komt te vervallen. Wel moeten alle deelnemers met een ‘hartverwarmend arrangement’ komen. De naamswijziging betekent het doorvoeren van een compleet nieuwe huisstijl met logo.

Het beleidsplan van Holland Hotels, opgesteld door LAgroup Leisure & Arts Consulting in Amsterdam, werd eind augustus al goedgekeurd door een klankbordgroep van twintig leden van de organisatie. Vice-voorzitter Harry Talens van Holland Hotels verwacht dat een minimaal aantal leden zal afhaken als gevolg van de sterke contributieverhoging.

Doelstellingen Holland Hotels nieuwe stijl
– Groei van tien procent ledenaantal per jaar (in 2006 totaal 146 leden)
– Toename reserveringen en een hogere omzet
– Kostenbesparingen door gezamenlijke inkoop
– Landelijke dekking van aangesloten hotels
– Grotere naamsbekenheid
– On line reserveringen mogelijk voor eind 2003

Reageer op dit artikel