nieuws

Multifunctioneel wijkcentrum in Alkmaar

Horeca

r komen 44 zorgintensieve woningen, 31 seniorenwoningen en, heel opvallend, ook 18 jongerenwoningen. Een naam heeft het pretentieuze Alkmaarse project echter nog niet. De (in totaal) 93 woningen zijn gebouwd met het oog op de toekomst, waarbij rekening is gehouden met de mate van dienstverlening die met name de oudere bewoner wenst.

Zo komt er een centrale entree, voor de veiligheid, er komen veel lichtpunten en een binnentuin. In de zorgintensieve woningen wordt een scala aan technische snufjes toegepast om de bewoners het leven zo eenvoudig en aangenaam mogelijk te maken. De bedoeling is dat diverse verschillende bevolkingsgroepen naast elkaar leven en wonen in het centrum: jongeren, ouderen, maar ook gehandicapten en mensen die normaalgesproken in een verzorgingshuis zouden worden opgenomen. De eerste paal werd begin mei geslagen; de oplevering staat gepland voor het einde van dit jaar. Het project gaat naar schatting zo’n 20 miljoen gulden kosten.

Reageer op dit artikel