nieuws

Nieuwe CAO NHG

Horeca

Het Nederlands Horeca Gilde (NHG) heeft een nieuwe CAO afgesloten voor de 350 leden en hun werknemers. Highlights in de overeenkomst zijn een oproepkrachtenregeling, drie of vier procent loonsverhoging en de mogelijkheid om tijdelijke contracten vier keer te verlengen. De CAO, die geen zondagstoeslag kent en geen verplichte fondsen, gaat op 1 oktober in en loopt tot 31 december 2003.

Onder het motto ‘eenvoudig en werkbaar’ hebben het NHG en de vakbond ABGP een CAO ondertekend van veertien kantjes. Partijen hebben een regeling getroffen voor oproepkrachten op basis van ‘geen werk, geen loon’. Door zich te beroepen op een wetsartikel is het volgens NHG-voorzitter René Boerdam mogelijk om beperkingen van de Flexwet enigszins te verruimen. De CAO regelt dat oproepkrachten een bepaalde periode geen aanspraak kunnen maken op verworven rechten door het aantal gewerkte uren. Kortom, als er geen werk is krijgen ze niet betaald.

Verder is afgesproken dat werknemers niet langer dan drie jaar het wettelijk minimumloon mogen verdienen. Daarna hebben ze jaarlijks recht op minimaal drie procent loonsverhoging en dat maximaal tien jaar lang. Werknemers die zijn ingeschaald boven het minimumloon krijgen per 1 juli 2002 vier procent loonsverhoging.

De CAO-partners hebben ook afgesproken dat arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd vier maal verlengd kunnen worden (was twee keer). Zowel voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde als onbepaalde tijd is er sprake van twee maanden proeftijd. In geval van ziekte gelden volgens de NHG-CAO twee wachtdagen. De NHG-CAO heeft geen loongebouw en geen standaard referentiefuncties. Iedere werkgever wordt geacht zelf functie-omschrijvingen te maken en daaraan het salaris te koppelen. De werkgever is verder verplicht minimaal één keer per jaar met iedere werknemer een functioneringsgesprek te hebben.

Het NHG en de ABGP maken nog vervolgafspraken over stageplaatsen in de bedrijven en het onderhouden van contacten met opleidingsinstituten. NHG-werkgevers zullen verder de kosten betalen voor opleidingen waartoe ze hun personeel verplichten en zullen ook tegemoet komen in kosten van opleidingen ‘op verzoek’. Tijdens de looptijd van de CAO komt er ook een regeling voor kinderopvang.

Nieuwe overlegpartner
Voorzitter Boerdam van het NHG is opgetogen over de nieuwe overeenkomst die de oude NHG-CAO, tot twee maal toe verlengd, vervangt. De oude overeenkomst werd gesloten met het OVB (Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties). Voor de nieuwe CAO vond het NHG aanvankelijk een overlegpartner in De Unie, maar het kwam niet tot een vergelijk omdat de bond naar de smaak van het NHG teveel uitging van de reguliere Horeca-CAO. Bovendien wilde ook de FNV Horecabond mee-onderhandelen.

Een paar maanden geleden ging het NHG praten met de ABGP in Amsterdam. Van oorsprong is de Algemene Bond van Gemeente Personeel verantwoordelijk voor de CAO van het GVB (Gemeentelijke Vervoersbedrijf in Amsterdam) maar de bond sluit ook arbeidsovereenkomsten af in de zorgsector. Bij de ABGP zijn zo’n 115 horecawerknemers aangesloten.

Reageer op dit artikel