nieuws

Onduidelijkheid status voedselautoriteit

Horeca

De Tweede Kamer vindt dat de nieuw op te zetten Nederlandse Voedsel Autoriteit (NVA) onder het ministerie van Volksgezondheid moet vallen. De meerderheid van de Kamer komt daarmee in botsing met het kabinet die de verantwoordelijkheid gedeeltelijk wil leggen bij het ministerie van Landbouw.

Alleen het Kamerlid Ter Veer (D66) liet maandag nadrukkelijk een ander geluid horen. ‘Als je van voedsel ziek wordt, is er iets ernstigs fout gegaan.’ Hij pleitte voor een dubbele verantwoordelijkheid van de ministeries. Hij riep zijn collega’s zelfs tot herbezinning op. De Kamer is bang dat de macht van de nieuwe instelling beperkt zal blijven.

Volgens de ministers Brinkhorst (Landbouw) en Borst (Volksgezondheid) wordt de NVA een onafhankelijk orgaan dat toeziet op de voedselveiligheid, risico’s beoordeelt en daarover met gezag spreekt. De bewindslieden willen de NVA strikt scheiden van de departementen. Maar de juridische status van de nieuwe instelling is nog niet duidelijk. Zo is niet helder of de NVA straffen kan geven.

Een deel van de Kamer vindt dat de NVA zelf ook controles moet kunnen uitvoeren. Met name Waalkens (PvdA) vreest dat er alleen maar een bureaucratische schil aan de lappendeken van inspecties wordt toegevoegd. Brinkhorst zei overigens niet uit te sluiten dat het optreden van de NVA tot een sanering van dergelijke instanties zal leiden. De NVA zal komend jaar met een twintigtal mensen beginnen.

Consumenten krijgen een wettelijk recht fabrikanten te vragen waar en hoe hun producten zijn gemaakt en wat er in zit. Fabrikanten hebben de plicht daarop te antwoorden. Minister Borst stemde in met het idee dat vorige week door het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), de koepel van supermarkten, is gelanceerd.

Reageer op dit artikel