nieuws

Vakcentrales wachten op cijfers

Horeca

Het Centraal Planbureau (CPB) gaat de komende weken onderzoeken wat de economische groeiverwachtingen voor Nederland zijn. Dat hebben minister Vermeend (Sociale Zaken) en de werkgevers- en werknemersorganisaties dinsdag afgesproken. Volgens de werkgevers en Vermeend moeten de vakcentrales hun looneisen matigen nu de economische omstandigheden uiterst onzeker zijn geworden na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten.

De vakcentrale FNV wil alleen op basis van ‘betrouwbare cijfers’ praten over een eventuele bijstelling van de looneis van vier procent. Daarom wachten de sociale partners de CPB-cijfers af. Die zullen op tafel komen te liggen bij het najaarsoverleg dat de werkgevers en de bonden begin november hebben met het kabinet.

Vermeend had de sociale partners uitgenodigd om te komen praten over de loonontwikkeling. Het kabinet vreest dat de concurrentiepositie van Nederland verder verslechtert als de lonen te hard stijgen. De minister had voor het overleg een ‘indicatieve doorrekening’ laten doen. Deze cijfers lieten een verdere terugval van de economie zien.

FNV-voorzitter De Waal zei echter alleen op basis van ‘harde cijfers’ verder te willen praten. Volgens de FNV-voorman zijn de marges om af te wijken van de geëiste vier procent erg klein omdat de inflatie op het moment hoog is.

Voorzitter J. Schraven van de werkgeversorganisatie VNO-NCW toonde zich teleurgesteld over ‘het weinig verantwoordelijke gedrag van de vakcentrales’. Hij noemde het jammer dat de vakbeweging nog andere cijfers nodig heeft om overtuigd te raken van de economische teruggang. De signalen zijn volgens hem duidelijk genoeg.

Ook had Schraven graag van Vermeend de toezegging gekregen dat die de sociale premies zou verlagen. Nu zijn de sociale fondsen overvol. Volgens Schraven kunnen de premies naar beneden worden bijgesteld, waardoor de loonruimte groter zou kunnen worden. Vermeend heeft volgens hem beloofd te onderzoeken of dit mogelijk is.

De PvdA-bewindsman sprak na afloop van het overleg op zijn departement de hoop uit dat de sociale partners straks met behulp van de CPB-cijfers al voor het najaarsoverleg dichter bij elkaar komen.

Reageer op dit artikel