nieuws

KHN wil vinger in toeristische pap

Horeca

Koninklijk Horeca Nederland (KHN) start volgend jaar met een eigen afdeling toerisme en recreatie. KHN wil nauwer betrokken zijn bij beleids- en andere ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie. Duizenden leden van de KHN maken deel uit van deze bedrijfstak en om die reden moeten de randvoorwaarden voor het toerisme optimaal zijn, zo meent de organisatie.

Op 1 januari moet de Sector Toerisme en Recreatie van KHN operationeel zijn. Er wordt momenteel nog gezocht naar een sectormanager. Het initiatief voor een eigen toerisme en recreatiepoot komt niet uit de lucht vallen. Eerder dit jaar was KHN in onderhandeling over nauwe samenwerking met de Recron, de vereniging van recreatieondernemers. Veel KHN leden zijn gezien de aard van hun bedrijf namelijk ook lid van Recron.

De bedoeling was dat Recron, dat verhuisplannen heeft, zou worden ondergebracht in het pand van KHN in Woerden. De organisaties zouden elkaar zo kunnen versterken in hun activiteiten. KHN sloot een uiteindelijke fusie van de twee niet uit. Dat ging Recron kennelijk te ver. Directeur Jeu Claes van KHN, zegt dat Recron ‘vreesde voor het Calimero-effect.’ Van de samenwerking is dus niets terecht gekomen, waarop KHN nu zelf met een Sector Toerisme en Recreatie komt.

Acties
KHN wil op alle toeristische- en recreatieve fronten een vinger in de pap hebben, alhoewel het niet de bedoeling is Recron te beconcurreren, zo laat Claes weten. Belangrijke insteek van de nieuwe KHN-afdeling is het uitoefenen van invloed op de overheid en politiek, waar het gaat om beleidsgevolgen voor toeristische en recreatiebedrijven. Dat zal vooral neerkomen op actie op regionaal niveau.

Claes zegt dat KHN wil meedenken over het ontwikkelen van toeristische regiovisies. De sector wil zijn inbreng hebben in streek- en bestemmingsplannen en betrokken worden bij milieuregelgeving. Verder wil de sector partij zijn in de discussie over plattelandsvernieuwing en agrotoerisme. Bij dat laatste zullen vooral de paracommerciële aspecten de aandacht krijgen. De Sector Toerisme en Recreatie van KHN zal opkomen voor de belangen van de toeristische en recreatiebedrijven in het kader van natuurbeheer. Tot slot is het de bedoeling om het adviesmodel Geïntegreerd Toeristisch Beleid onder de aandacht te brengen van gemeentebestuurders.

Reageer op dit artikel