nieuws

Voedsel in kantines scholen te ongezond

Horeca

Middelbare scholieren kunnen met ingang van het nieuwe schooljaar via internet nagaan hoe gezond zij eten en wat zij eventueel in hun eetpatroon kunnen veranderen. Scholen krijgen op soortgelijke wijze de mogelijkheid te bezien of dat wat de kantine aanbiedt verantwoord is.

Het Voedingscentrum komt met de webpagina in de hoop het eetgedrag van jongeren te beïnvloeden. Uit onderzoek blijkt dat zij steeds minder fruit en groenten eten, en te veel (onverzadigde) vetten naar binnen slaan. Ook nuttigen ze steeds meer tussendoortjes en slaan ze maaltijden over. Er loopt nu een proefproject met tien scholen.

Volgens J. Snel van het kantineproject van het Voedingscentrum is het niet de bedoeling dat de snacks van het schoolkantinemenu verdwijnen. ‘We kunnen de maatschappij niet buiten sluiten’, zegt ze. Wel is het de bedoeling dat jongeren zich bewust worden wat ze eten en dat scholen met een goed aanbod komen.

Via de vakken verzorging en biologie wil het centrum de jeugd attent maken op de problematiek. Daarvoor worden speciale opdrachten en werkbladen ontwikkeld. Overigens blijkt dat veel scholen niet over een hygiëneplan beschikken, wat sinds 1995 wettelijk verplicht is. De keuringsdienst van waren heeft bij een onderzoek onder vijftig scholen geconstateerd dat meer dan de helft op dit punt te kort schiet. Bij middelbare scholen die een cateraar in dienst hebben, zit het met de hygiëne doorgaans wel goed. Tien procent van de scholen heeft zo’n professioneel bedrijf in de kantine staan.

Reageer op dit artikel