nieuws

Horeca professioneler door schaalvergroting

Horeca

In de afgelopen tien jaar steeg de gemiddelde verkoopoppervlakte van het Nederlandse horecabedrijf van 132 naar 155 m2. Deze schaalvergroting wordt veroorzaakt door zowel uitbreidingen van bestaande horecabedrijven, alsook de komst van nieuwe, gemiddeld grotere horecabedrijven gecombineerd met het verdwijnen van veel kleinschalige bedrijven.

Naar deelsectoren nam de verkoopoppervlakte van de gemiddelde drankverstrekker toe van 139 naar 179 m2 . Deze toename kan deels worden toegeschreven aan de komst van grote(re) zalen-/partycentra, maar ook het verdwijnen van veel, relatief kleine cafés en vooral coffeeshops speelt hierbij een rol. De toename van de gemiddelde verkoopoppervlakte van de spijsverstrekkers van 50 naar 60 m2 kan worden verklaard uit de groei van het aantal relatief grote fastfoodrestaurants en lunchrooms, terwijl het aantal kleinschalige cafetaria’s afnam.

De grootste toename liet de gemiddelde verkoopoppervlakte van de logiesverstrekkers zien, van 314 naar 429 m2. Ook hier spelen verschillende factoren een rol. Kleinere hotels verdwijnen, grotere komen en breiden uit. Ook het gemiddeld aantal kamers in deze bedrijven nam hierdoor toe, van 30 naar 35. Bij de maaltijdverstrekkers daalde de gemiddelde grootte, van 158 naar 152 m2. Deze daling wordt veroorzaakt door de opkomst van de vaak wat kleinschaliger restaurants met een buitenlandse keuken.

De schaalvergroting heeft diverse oorzaken. Zo heeft de hoogconjunctuur eind jaren ’90 geleid tot meer horecabestedingen. De consument besteedde dit graag aan een totaaloplossing voor een avond eten, drinken en entertainment. Grootschalige drankverstrekkers investeerden in vernieuwing en upgrading: eetcafés beperken zich niet meer tot eenvoudige gerechten en groeien door naar restaurant. Een steeds groter deel van de cafés breidde de afgelopen jaren hun keuken uit, en worden er niet slechts eenvoudige snacks maar complete maaltijden verstrekt. Ook viert de consument steeds meer buiten de deur, zoals de verjaardag van opa of oma, kraamfeesten en babyborrels, jubilea et cetera.

In de hotellerie zien we door de upgrading van het sterrenniveau van hotels gemiddeld grotere kamers ontstaan en hierbij meer verkoopoppervlakte. Door aanpassing aan internationale standaards met name van samenwerkingsverbanden en ketens zien we ook een belangrijke stijging van de gemiddelde verkoopoppervlakte.

Reageer op dit artikel