nieuws

Ongezond gedrag nekt levensduur Nederlanders

Horeca

De levensverwachting van Nederlanders neemt de komende twintig jaar minder toe dan elders in Europa. Nederlandse vrouwen komen wat dat betreft zelfs onder het Europese gemiddelde uit. Grote boosdoener is ongezond gedrag. Preventie moet het toverwoord zijn in de komende jaren.

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het rapport Gezondheid op koers? dat donderdag aan waarnemend minister De Geus van Volksgezondheid wordt aangeboden. Het RIVM komt om de vier jaar met zulke verkenningen voor de gezondheid en de zorg op de middellange en lange termijn. Hiermee kunnen de overheid en andere spelers in de zorgsector hun visie en beleid uitstippelen.

De afgelopen twintig jaar is de levenverwachting voor mannen met 3,1 en voor vrouwen met 1,4 jaar toegenomen. Mannen worden nu gemiddeld 75,5 jaar oud en vrouwen 80,6 jaar. Ook het aantal gezonde levensjaren neemt toe. Toch raakt Nederland achterop in Europa. In Nederland sterven relatief meer mannen en ook steeds meer vrouwen aan longkanker of chronische longziekten. Dat is vooral te wijten aan het roken. Ook is in Nederland de sterfte rond de geboorte en de sterfte aan borstkanker relatief hoog in vergelijking met andere EU-landen. Niet alleen vrouwen nemen ongezond gedrag van mannen over, ook jongeren kunnen er wat van. Het RIVM is bezorgd over de ongezonde trends onder jongeren die op lange termijn flinke problemen gaan opleveren. Tabak en veel alcohol doet de Nederlander slecht. Daarentegen beweegt de Nederlander weer meer dan elders in Europa. Over het algemeen ontwikkelt de leefstijl zich echter in ongunstige zin.

Het RIVM wijst erop dat meer dan 40 procent van de sterfgevallen in Nederland samenhangt met ongezond gedrag en dus vermijdbaar is. Het zorggebruik hangt eveneens samen met de gevolgen van dit gedrag zoals overgewicht en hoge bloeddruk. De ziektelast door milieufactoren blijft naar schatting onder de 5 procent.

Reageer op dit artikel