nieuws

Nog geen uitspraak in kort geding NYP contra Tunc

Horeca

De President van de rechtbank in Rotterdam deed op 25 november vooralsnog geen uitspraak in het kort geding dat New York Pizza (NYP) aanspande tegen franchiser Tunc.

President A. Poell, gaf partijen tot vrijdag 29 november tijd om overeenstemming te bereiken hoe de zaak aan de Schieweg te verkopen, zodat de restschuld van Tunc in ieder geval lager uit zou vallen. Komen partijen er niet uit dan wijst hij op 10 december vonnis.Inzet van het kort geding is de eis van NYP dat de franchise en huurovereenkomst met franchisenemer Ibrahim Tunc wordt beëindigd.

De keten wil bovendien dat Tunc terstond het telefoonnummer van de vestiging aan de Schieweg in Rotterdam overdraagt en eiste €50.000 als voorschot op een schadevergoeding. Tunc heeft door wanbeleid en hoge privé-opnames schulden en een betalingsachterstand opgelopen, zo betoogde de advocaat van NYP, Annelies van Zoest. Ook zou hij de zaak niet goed hebben bestierd en onhygiënisch hebben gewerkt en onder andere daardoor de omzetprognoses niet gehaald hebben.

Joop van der Heiden, advocaat van Tunc, bestreed deze zienswijze. De onder meer te hoog voorgestelde omzetprognoses bij de verkoop van de zaak aan Tunc voor 575.000,- gulden zouden ten grondslag liggen aan de problemen. Dit wil Tunc in een bodemprocedure aantonen daarom zag hij geen spoedeisend belang voor een voorschot op een schadevergoeding. Van der Heiden pleitte er voor Tunc in de gelegenheid te stellen de vestiging te verkopen.

Reageer op dit artikel