nieuws

Meerderheid Kamer tegen rookbeleid Hoogervorst

Horeca

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat minister Hoogervorst van Volksgezondheid te ver doorschiet met maatregelen om de horeca rookvrij te maken. CDA, VVD en LPF noemen het beleid van de VVD-minister ‘te rigide’.

Ze vinden bijvoorbeeld dat horecaondernemers de mogelijkheid moeten hebben om ventilatiesystemen in hun zaken te installeren, zodat er toch nog kan worden gerookt. Dit bleek woensdag bij een debat in de Tweede Kamer over het rookbeleid.

Hoogervorst voelde bij aanvang van het overleg niets voor het toestaan van de ventilatiesystemen. Later deed hij de toezegging om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de lucht van horecabedrijven waar afzuiginstallaties hangen.

VVD-Kamerlid Schippers noemde de aanpak van haar partijgenoot ,,tamelijk dogmatisch”. Volgens haar heeft het rookbeleid van Hoogervorst ,,trekjes van een levensstijlinquisitie”. CDA-woordvoerder Buijs deed de aanpak van Hoogervorst af als ,,te spastisch”. LPF’er Hermans is bang dat de aanpak van Hoogervorst veel bezoekers uit de cafés en restaurants jaagt waardoor er in de sector veel ontslagen kunnen vallen.

Per 1 januari 2004 heeft elke werknemer in Nederland recht op een rookvrije werkplek. Dit recht geldt ook voor personeel van restaurants, cafés en andere horecabedrijven. Hoogervorst heeft de horecasector voorlopig vrijstelling voor de antirookmaatregelen gegeven. Hij vindt dat de uitbaters van bedrijven de tijd moeten krijgen om het nieuwe rookbeleid gefaseerd door te voeren. De koepelorganisatie Koninklijk Horeca Nederland heeft toegezegd zelf een stappenplan te presenteren. Dit plan wordt begin december verwacht.

Volgens de minister moet de horecabranche hiermee niet denken dat ze de dans kan ontspringen. Het uiteindelijke doel van het stappenplan moet zijn, benadrukte hij woensdag nog eens tijdens het overleg met de Tweede Kamer, dat de horeca rookvrij wordt. Als het stappenplan hier niet op aanstuurt, dreigt Hoogervorst de sector alsnog te verplichten per 1 januari 2005 rookvrij te zijn.

Veel horcabazen willen een ventilatiesysteem in hun zaak ophangen zodat de klanten kunnen blijven roken. Volgens Hoogervorst is deze maatregel niet afdoende. Uit internationaal onderzoek blijkt volgens hem dat er minder tabaksrook in de zaak te zien en te ruiken is. ,,Maar de schadelijke stoffen zijn er nog steeds.” Volgens hem zitten er in tabaksrook veertig tot vijftig kankerverwekkende stoffen.

De minister zei na afloop van de vergadering niet te begrijpen waarom de fracties aandringen op meer soepelheid bij het doorvoeren van het antirookbeleid bij de horeca. Recent onderzoek van de Gezondheidsraad wijst uit dat meeroken nog schadelijker is dan men dacht. ,,Per jaar”, zegt Hoogervorst, ,,vallen er net zoveel slachtoffers door als door honderd rampen in Enschede”.

Reageer op dit artikel