nieuws

FNV Horecabond eist fatsoenlijke horeca CAO

Horeca

Op donderdag 15 december heeft de FNV Horecabond, de grootste vakbond in de horeca, recreatie en catering met 25.000 leden, samen met de landelijke studentenorganisatie LSVB de landelijke aftrap gegeven van de campagne ‘een fatsoenlijke horeca CAO’. Er is sinds 1 juli 2005 tot het voorjaar van 2008 een horeca CAO van kracht die de FNV Horecabond niet ondertekend heeft omdat deze van weinig respect getuigt voor het personeel en het vakmanschap in de horeca.

In de campagne wordt horecapersoneel in heel Nederland over deze onfatsoenlijke CAO geïnformeerd. Velen onder hen hebben er namelijk geen flauw benul van welke negatieve gevolgen deze CAO voor hen in petto heeft. Weten ze dit wel, dan zullen ze vast bereid zijn om, wanneer noodzakelijk, samen met de FNV Horecabond in actie te komen voor een nieuwe CAO. Doelstelling van de FNV Horecabond is dat de vakbonden en werkgevers weer aan de onderhandelingstafel gaan en er een nieuwe fatsoenlijke horeca CAO wordt afgesloten per 1 juli 2006.

In de huidige CAO die op een achternamiddag tussen werkgeversorganisatie Koninklijk Horeca Nederland en De Unie is overeengekomen staan 25 punten waaruit de minachting voor het personeel in de horeca blijkt. Zo hoeft de werkgever geen loon te betalen als er geen werk is, iets wat de FNV Horecabond binnenkort juridisch gaat aanvechten. Daarnaast zijn de jeugdsalarissen met 5% gedaald, is er voor een groot deel van het personeel geen loonsverhoging in 2006 bedongen en is er de mogelijkheid nul-uren contracten af te sluiten. Ook kunnen er zes bepaalde tijd contracten achter elkaar afgesloten worden binnen vijf jaar waardoor horecamedewerkers geen enkele zekerheid hebben op het gebied van werk en inkomen. Door hun onstabiele en onzekere financiële situatie wordt het voor horecamedewerkers bijna onmogelijk om bijvoorbeeld een hypotheek af te sluiten.

Door het personeelsbeleid dat in de CAO voorgestaan wordt, geven horecaondernemers een compleet verkeerd signaal af waardoor uitholling van de horecasector in de hand gewerkt wordt. Zo is er geen tijd voor degelijk inwerken en training, wordt (bij)scholing niet als prioriteit gezien en geeft men de voorkeur aan ongeschoolde, goedkope krachten boven gekwalificeerd personeel. Heeft men toch gekwalificeerd personeel in dienst, dan worden met name die functies die rechtstreeks contact hebben met de klant, sterk ondergewaardeerd. Zo kan het bedienend personeel vier jaar lang voor het wettelijk minimumloon aangesteld worden. Met andere woorden: iemand van 20 jaar met een fulltime baan kan er sinds deze CAO ruim 20%, of wel 200 euro bruto per maand op achteruit gaan.

Het is daarnaast nu al zichtbaar dat er zich bij de diverse horecaopleidingen minder leerlingen hebben ingeschreven vanwege de slechte (financiële) vooruitzichten in de horeca. Tevens zoekt 80% van de afgestudeerden van de hogere hotelscholen direct een baan buiten de horeca. Bij eenderde van de uitstromende werknemers blijkt dat het slechte salaris de doorslaggevende reden was om de sector te verlaten, stelt het Bedrijfschap Horeca en Catering.

De FNV Horecabond eist dat werkgevers weer betrouwbaar en integer worden. Dit kan door weer met elkaar in gesprek te komen en een fatsoenlijke CAO af te sluiten. In deze CAO moet de belachelijke paragraaf van tafel van ‘geen werk, geen loon’. Daarnaast wil de FNV Horecabond een loonsverhoging van 2% voor al het personeel op 1 juli 2006 en tevens dat er op veel punten, zoals vergoedingen bij ziekte, contracten en onregelmatigheidstoeslagen opnieuw onderhandeld wordt.

Speciaal voor deze campagne is de site fatsoenlijkehoreca.nlgeopend.

Reageer op dit artikel