nieuws

Genvoedsel krijgt uitgebreider etiket

Horeca

Voedsel met ingrediënten afkomstig van genetisch gemodificeerde gewassen, moet aan strengere eisen voldoen. De Europese Commissie vaardigde woensdag nieuwe verordeningen uit, die de fabrikanten verplicht stellen meer informatie op het etiket te plaatsen en bovendien een uitgebreide administratie bij te houden.

Nu al moet ‘genvoedsel’ een vermelding op het etiket krijgen, maar er bestaan uitzonderingen. In de nieuwe regels moet ook de gebruikte olie, als die afkomstig is van bijvoorbeeld genetisch veranderde sojaplanten, een vermelding krijgen op de consumentenverpakking.

Voedselondernemers moeten precies bijhouden welk product genetisch veranderde ingrediënten bevat, ook als het gaat om tussenhandel. Ze moeten de informatie vijf jaar bewaren. De Europese Commissie wil zo bij eventuele problemen kunnen achterhalen welk product besmet is. Fabrikanten mogen alleen goedgekeurd genvoedsel gebruiken. Nieuwe soorten moeten ze ter goedkeuring voorleggen aan het de Europese voedselautoriteit.

Volgens commissaris Wallström is al het voedsel veilig, of het afkomstig is van biotechnologie of niet, dankzij de keuring. ‘De etikettering is nodig om de consument de keuze te laten of ze het product willen of niet’, zei ze in een toelichting. Een garantie dat voedsel 100 procent ‘puur’ is, is niet te geven door bijvoorbeeld vermenging tijdens transport. De Commissie stelt dat wanneer de niet-opzettelijke vervuiling minder dan één procent bedraagt, dat niet op het etiket hoeft te staan.

Vlees van een beest dat vetgemest is met genvoer, krijgt geen etiket. Wel moet het in de administratie worden bijgehouden. Momenteel geeft de EU geen toestemming voor nieuwe soorten genvoer, omdat sommige lidstaten strenge eisen stellen aan traceerbaarheid. De Commissie hoopt dat de nieuwe regels daaraan tegemoet komen, zodat het moratorium kan worden opgeheven. De Commissie verwacht niet dat de bulk aan regels handelsproblemen oplevert met de VS, waar zeventig procent van ’s werelds genvoer vandaan komt.