nieuws

Houd zelf amokmakers aan

Horeca

Iemand aanhouden is werk voor de politie, zou je denken. Nee dus. Iedereen is bevoegd om in bepaalde situaties een aanhouding te verrichten. Onder aanhouding verstaan we: het ontnemen van de bewegingsvrijheid van iemand die verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit, met als doel hem of haar over te dragen aan de politie.

Houd zelf amokmakers aan

Aanhouding betekent niet dat je iemand zo maar knock-out kunt slaan. Dat is mishandeling en dat mag niet. Stel dat in je zaak een gast amok maakt en met glazen gaat gooien, dan mag je diegene aanhouden. Zelfs wanneer je het glazen gooien niet zelf hebt waargenomen maar het door een getuige gemeld is.

Hoe doe je dat op een nette manier? Stel je aan de persoon voor met naam en functie. Vertel hem vervolgens waarom hij wordt aangehouden en wat je van plan bent te gaan doen. Bijvoorbeeld: ‘Ik ga u in een verzekerde ruimte plaatsen totdat u overgedragen wordt aan de politie’. Die ‘verzekerde ruimte’ mag op slot, de persoon moet echter onder toezicht blijven. Je mag iemand niet opsluiten op het toilet en alleen daar achterlaten.

Probeert de persoon zich aan zijn aanhouding te onttrekken dan mag hij beperkt worden in zijn bewegingsvrijheid. Dat betekent dat je hem mag omklemmen. Maar je mag ‘m niet verwurgen en ook geen vrijheidsbeperkende middelen gebruiken (touw, handboeien, riemen, stropdassen). Je mag ‘m wel op de grond leggen en bovenop ‘m gaan zitten en je mag ook de deur van de zaak op slot doen om te voorkomen dat iemand ontsnapt. Wie helemaal zeker wil zijn van de voorwaarden waaraan bij een correcte aanhouding voldaan moet worden, kan zich het beste laten voorlichten door een beveiligingsbedrijf. Want er mag veel, maar niet alles mag. Iedere burger mag iemand die verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit aanhouden.