nieuws

Nu al strubbelingen over cao 2012

Horeca

Het lijkt erop dat er nu al strubbelingen ontstaan in de onderhandelingen over de nieuwe horeca cao die moet ingaan in 2012. Struikelpunt is de herziening van de jeugdlonen. Het verlagen van de vakvolwassenleeftijd van 22 naar 18 jaar is tijdens de vorige cao-ronde afgesproken, maar lijkt nu door de werkgevers niet te worden nagekomen.

Nu al strubbelingen over cao 2012

‘Het lijkt er op dat de afspraak over het verlagen van de vakvolwassenleeftijd door werkgevers niet kan worden nagekomen. Teleurstellend. De jeugdige horecawerknemer blijft beoordeeld op zijn leeftijd en niet op het werk dat hij verricht. Een vorm van leeftijdsdiscriminatie. Oneerlijk, onrechtvaardig en onacceptabel,’ zegt Milen van Boldrik, sectorbestuurder van FNV Horeca in een blog op de website van de FNV.

Beter betaald

De FNV vreest dat de horeca de slag om de jeugd gaat verliezen. Jongeren krijgen bij een Ah to Go of in de detailhandel al meer betaald dan in de horeca. Als ze ook in die branches de jeugdlonen gaan herzien, loopt het helemaal uiteen.’

Eind februari zitten de onderhandelaars weer met elkaar om tafel. Van Boldrik hoopt dat de partners er alsnog uitkomen.

Een andere afspraak die al tijdens de vorige cao-ronde is gemaakt, is het terugbrengen van het aantal arbeidsovereenkomsten van zes naar drie. Dit staat niet ter discussie.

Reageer op dit artikel