nieuws

‘Salaris oorzaak vacature-overschot

Horeca

Het grote aantal onvervulde vacatures in de horeca wordt veroorzaakt door een te laag salaris voor horecamedewerkers. Dat valt op te maken uit een nieuw onderzoek, zo meldt het AD. Wanneer er beter wordt betaald en een beter personeelsbeleid wordt gevoerd, daalt het aantal vacatures.

‘Salaris oorzaak vacature-overschot

Het een en ander blijkt uit Personeels Enqeuête 2007, een onderzoek uitgevoerd door Interview/NSS in opdracht van Heineken.

Vijftig procent van de ondervraagden zegt dat het in de horeca vooral hard werken is voor weinig geld. Met name vrouwen zijn ontevreden over wat zij verdienen. Verder is een goed personeelsbeleid nuttig om werknemers te binden. Veel werknemers verlaten de branche vanwege een gebrek aan personeelsbeleid.

De horeca kampt momenteel met een groot aantal onvervulde vacatures. Uit een recente enquête van Misset Horeca onder de honderd grootste horecabedrijven blijkt dat driekwart van de grote ondernemers last heeft van de krapte op de arbeidsmarkt. De grootste problemen doen zich voor bij leidinggevend en keukenpersoneel.