nieuws

SVH door in sterk afgeslankte vorm

Horeca

Het bestuur van SVH heeft woensdag 18 september besloten de huidige stichting SVH met ingang van 1 januari 2014 te liquideren. Het bestuur heeft de plannen goedgekeurd voor een doorstart vanaf 1 januari 2014. SVH gaat als nieuwe organisatie door in een sterk afgeslankte vorm.

SVH door in sterk afgeslankte vorm

Interim directeur John Meuffels van SVH in een eerste reactie: ‘Het nieuwe SVH is financieel gezond, niet meer subsidieafhankelijk en heeft goede toekomstperspectieven’.

SVH zal zich na de doorstart focussen op het ontwikkelen en aanbieden van examens en leermiddelen. De stichting zal worden geleid door een directie onder toezicht van een Raad van Toezicht.

Meuffels: ‘Wij blijven de branche voorzien van kennis om de vakbekwaamheid te vergroten. De ontwikkeling van examens en leermiddelen worden kernactiviteiten van SVH. Dit doen wij onder het keurmerk SVH, dat kwaliteit en onafhankelijkheid moet garanderen’.

Examens die momenteel worden aangeboden door SVH, zoals Sociale Hygiëne, Leermeester en Horecaportier, blijven ook in 2014 gehandhaafd. Verder wordt de organisatie van examens geoptimaliseerd en investeert SVH in de ontwikkeling van nieuwe examens voor de branche. Ook na de doorstart is en blijft SVH verantwoordelijk voor de Meesterproeven van alle vijf SVH Meestertitels.

SVH zal na de doorstart worden geleid door een directie die statutaire bevoegdheden heeft onder toezicht van een Raad van Toezicht. Deze Raad is onder meer bevoegd ten aanzien van het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid en de bewaking van de kwaliteit en onafhankelijkheid van SVH.

Bestuursvoorzitter Ben Francooy van SVH zegt tevreden te zijn over het besluit om een aantal taken van SVH door te zetten. ‘SVH is een sterke naam en dat blijft. Wel jammer is het dat het collectief arbeidsmarktbeleid wordt beëindigd. Die taak wordt in tegenstelling tot alle andere sectoren in de horeca niet meer opgepakt. Er zullen promotie en projectmatige zaken blijven liggen.’

Door het wegvallen van een subsidie van 3 tot 5 miljoen euro per jaar zal de jaarbegroting van SVH volgend jaar volgens Francooy naar verwachting gaan naar 3 tot 4 miljoen euro. Verder krijgen alle medewerkers ontslag aangezegd en worden er nieuwe medewerkersprofielen opgesteld.

‘De komende maanden wordt enerzijds de stichting ontmanteld en anderzijds gewerkt aan de opbouw van een nieuwe organisatie. Er moet een directiestatuut worden opgezet en een Raad van Toezicht worden geïnstalleerd. De huidige medewerkers krijgen geen voorrang bij sollicitatieprocedures’, aldus Francooy.

Reageer op dit artikel