video

Misset Horeca Live editie 34

Horeca

De jury was zeer te spreken over de naam ‘Een Dagje Uiterlijk’. Het geeft heel goed weer waar het bijdit event om draaide. Qua sfeer paste het event uitstekend bij Etos.
De jury zette enige kanttekeningen bij het behalen van de doelstellingen. Etos slaagde er niet in hetgewenste aantal leveranciers aan te trekken. Je kunt je echter afvragen of andere factoren daarbij ookgeen rol hebben gespeeld. Daar staat tegenover dat het event 11.000 bezoekers meer trok dan devorige keer dat het event werd gehouden.
De inzending is met brons bekroond omdat met het concept en de invulling van een ‘levende winkel’het merk persoonlijk werd gemaakt voor de klanten. Het verlevendigde ongetwijfeld het beeld van deretailer Etos. Het concept was volgens de jury echter onvoldoende creatief en gedurfd om voor zilverin aanmerking te komen.

Etos Event 2003 – 8 t/m 12 oktober 2003 – Jaarbeurs Utrecht
HPR Organisatie

Het Etos Event was ‘een dagje uiterlijk’ waar de klanten van Etos alles op het gebied van Health &Beauty konden zien, ruiken en voelen. Het event, een vervolg op het Etos Energy Event in 2001, waseen vertaling van de winkel, met de sfeer, het gevoel, de kleuren en de visuele taal die Etos eigen is.Etos richtte zich met het event op de klanten van Etos: koopkrachtige vrouwen tussen de 20 en 45jaar met interesse in schoonheid, gezondheid, lifestyle en trends. Daarnaast vormden de leveranciersvan Etos een belangrijke doelgroep.
Etos wilde direct en door een op een contact de merkfilosofie van Etos uitdragen bij de consument.Door het event creëerde het meerwaarde voor de bezoeker en onderscheidde het zich van deconcurrentie. Er werd vooraf gemikt op 30.000 tot 35.000 bezoekers tijdens het vijfdaagse event.De participatie van leveranciers is daarbij onontbeerlijk. Etos bood hen de mogelijkheid totrechtstreeks klantencontact, waarmee zij bijvoorbeeld de reactie op nieuwe producten konden peilen.
Het Etos Event stond bol van de interactie tussen bezoekers en leveranciers. Iedereen kreeg de kansaan een activiteit mee te doen of deze te volgen. Op het centrale podium was een gevarieerdprogramma met modeshows, modellenwedstrijden, kappersdemonstraties, visagie-, fitness- enbuikdansdemonstraties. Er was veel aandacht voor lichamelijke en geestelijke conditie, bijvoorbeelddoor informatie en testen over goed bewegen, ontspanning en gezond eten. Leveranciers die normaalgesproken niet bij Etos te vinden zijn, zoals aanbieders op het gebied van sport, mode, lifestyle enreizen, completeerden het aanbod. De bezoekers konden een stem uitbrengen op één van de twaalfgeselecteerde innovatieve producten. Na afloop ontving de winnaar een innovatieprijs.
Met de introductie van nieuwe producten, de aanwezigheid van de A-merken, het actuele kleurbeeld,de levendigheid en de mogelijkheid deel te nemen aan vele activiteiten, werd een informele, bruisendesfeer gecreëerd die precies aansloot op de beleving van Etos. Het is geen leverancier van producten,nee, bij Etos kun je terecht voor nieuwe energie.

Met het event werden veel meer mensen bereikt dan alleen de bezoekers. Er werd een samenwerkingaangegaan met de titels Flair en Top Santé, die garant staan voor een groot bereik in de juistedoelgroep. Daarnaast verscheen de speciale uitgave ‘Event Idee’ in een oplage van 600.000exemplaren en was er een campagne op Sky Radio.
Het event gaf het imago van Etos als ‘energieleverancier’ een positieve impuls, bezorgde debezoekers een onvergetelijke dag, én versterkte de relatie tussen Etos en haar leveranciers.

Reageer op dit artikel