video

Misset Horeca Live editie 35

Horeca

De jury vond het moedig dat BMW koos voor een exlusieve, op de klant gerichte introductie in plaatsvan een meer traditionele en massalere presentatie op de RAI. ‘Ruimte voor passie’ is eenbuitengewoon spectaculair event dat de trots van het merk uitstraalt en dat in zijn vormgeving en ‘toneof voice’ volledig past in de corporate identity van BMW.
Helaas kon de jury het event slechts mede beoordelen aan de hand van een moodboard zonder dat erbeeldmateriaal beschikbaar was op dvd. Dergelijk materiaal is belangrijk om een goede indruk tekrijgen over de ‘look and feel’ van het event.
De persoonlijke aandacht voor de klant, binnen het groot opgezette event, bleek uiteindelijkdoorslaggevend voor het toekennen van een bronzen EVA.
De jury was niet unaniem in de waardering van deze case. Bij de beoordeling van het aspiratieniveauen van de creativiteit van het concept waren er uitschieters naar boven en naar beneden. Het feit dateen van de juryleden uit eigen ervaring een toelichting kon geven, heeft bijgedragen aan het inzicht.Dat zou niet nodig mogen zijn. Een duidelijke visuele impressie werd hier node gemist.

Ruimte voor Passie – 20-23 mei 2003 – Amsterdam Convention Factory
Van der Bruggen en Verwiel Eventmarketing

Voor de introductie van de nieuwe 5-serie in Nederland organiseerde BMW Group Nederland eenpreview voor potentiële berijders. Daar konden ze optimaal kennis maken met het nieuwe model enmet de belevingswereld van BMW. Het woord ‘preview’ schiet eigenlijk te kort. BMW realiseerde eentijdelijke en originele belevingswereld.Het automerk koos in 2003 bewust voor live events die gerichtzijn op specifieke doelgroepen, omdat de doelgroepen dan zeer direct bereikt kunnen worden. Om diereden liet BMW dit jaar de AutoRAI aan zich voorbijgaan. Het event werd in nauwe samenwerkingtussen importeur en dealerorganisatie georganiseerd.
De dealer nodigde zijn klanten en prospects uit voor het event. Dit zijn BMW-rijders die een bandhebben met het merk en hun dealer, die veel waarde hechten aan een persoonlijke en exclusievebenadering en die gevoelig zijn voor de mogelijkheid een nieuw model te kunnen zien nog voordatdeze bij de dealer staat. In totaal selecteerden de dealers 8000 potentiële gasten.
Dit selecte gezelschap moest niet alleen kennis maken met het nieuwe model, maar ook dekernwaarden van BMW en vooral van dit model beleven. Voor BMW zijn dat plezier, dynamiek,uitdaging, sportiviteit en exclusiviteit. De nieuwe 5-serie voegt daaraan toe: design, ruimte, passie enpower. BMW Nederland hoopte in 2003 2000 auto’s uit de 5-serie te verkopen. Dit event moestdaartoe een belangrijke bijdrage leveren.

Het event werd in vier dagen tijd bezocht door 4000 gasten. Per avond zagen 1000 gasten, verdeeldover vier stijl oplopende sta-tribunes, de revealshow. Er was een choreografie geschreven voor vierauto’s op een voor deze gelegenheid geschreven muziek, die voor, achter en naast de tribunesplaatsvond. Met slagwerkers op water, een koor van tachtig mensen, luchtacrobaten en eenbandoneonspeler werden de kernbegrippen ruimte, passie, power en design extra benadrukt.Aansluitend konden de gasten nader kennismaken met de auto. Een catwalk deed dienst als bar,buffet, podium en ontmoetingsplaats.
Het voor- en natraject lag voor een groot deel bij de dealers. Zij selecteerden de gasten, dievervolgens via de importeur een schriftelijke uitnodiging ontvingen.

Het event zette de kernwaarden van BMW en van de nieuwe 5-serie krachtig neer. De feedback diedealers en importeurs hierop ontvingen van de gasten was heel positief. Het event zorgde ervoor dat500 auto’s werden verkocht zonder proefrit, nog voor de officiële introductiedatum (juli 2003).Het event was tevens het startsein voor een promotiecampagne, waarbij gebruik gemaakt werd vanDM, advertising, internet en dealercommunicatie. Uiteindelijk werden 2400 auto’s afgezet, 400 meerdan was begroot.

Reageer op dit artikel