blog

Teamburn-out: voorkomen is beter dan genezen

Hotel 927

Je hoort het overal: het verloop van personeel in de horeca, zorg, ict en veel andere branches, is een groot probleem. Er wordt veel aandacht besteed aan het boeien en binden van medewerkers. Maar is dit eigenlijk wel de juiste aanpak? Hoe voorkom je dat de energie wegvloeit uit je team, de teamburn-out?

Teamburn-out: voorkomen is beter dan genezen

We kijken vaak naar het verloop van medewerkers, de uitstroom van talent, de hoge (beleefde) werkdruk, de toename van ziekteverzuim en de gebrekkige communicatiestructuur. Maar dit zijn slechts de resultaten van een dieperliggend probleem. We focussen vaak op het bestrijden van deze symptomen, maar laten het échte probleem links liggen. Dan kun je binden en boeien wat je wilt, maar veel verder kom je niet.

Teamburn-out

Het échte probleem is het gebrek aan teamenergie. Recent wetenschappelijk onderzoek ‘Naar energieke teams’ van Cees van der Zwan heeft uitgewezen dat ‘Energie organisaties kan breken en maken’. Dat is exact waar ik me met Yellow Monkey Innovation op focus: het aanpakken – maar vooral voorkomen – van teamburn-out.  

Het resultaat? Medewerkers die bruisen van de energie, enthousiast zijn en samen aan de slag gaan. Dankzij diverse energiemetingen en de stimulans om over je eigen gedrag na te denken, ontstaat er meer bewustwording bij het individu en het team. Uiteindelijk zal dit accelereren tot zelforganisatie. Ofwel, het nemen van de eigen verantwoordelijkheid om de regie te hebben over de eigen energie.  

Het eerdergenoemde wetenschappelijk onderzoek van Van der Zwan laat ook zien dat vrijwel alle goedbedoelde initiatieven die ondernomen worden om meer energie in het team te krijgen, averechts werken. Denk dus nog maar eens na over de teambuilding, het personeelsuitje of de verkooptraining. Ze zorgen voor kortstondige flow waarbij op korte termijn resultaat zichtbaar is. 


Barteld Oppers werkte jarenlang in de hotellerie, onder meer als general manager in verschillende hotels van Accor. Hij heeft het vak inmiddels verlaten, en adviseert hotels met zijn bedrijf Yellow Monkey Innovation over het inrichten van de organisatie.Reageer op dit artikel