nieuws

Onderzoek naar gastvrijheid worstelt met imago

Hotel

Tijdens zijn inaugurele rede aan de NHTV internationaal hoger onderwijs in Breda, stelde lector Roy Wood dat onderzoek in de gastvrijheidsbranche anders moet worden aangepakt. ‘Dat onderzoek wordt teveel gedaan door mensen uit die branche zelf, die hebben oogkleppen op en nauwelijks onderzoekstechnische scholing genoten.

Onderzoek naar gastvrijheid worstelt met imago

Wood is sinds februari 2010 verbonden aan de Bredase hoge hotelschool. Hij hield op 30 november een rede met als titel ‘Het einde van gastvrijheid?’ Hij beantwoordt die vraag ontkennend, maar zegt dat het fenomeen gastvrijheid op een andere manier begrepen moet worden en dat onderzoeken in dit veld niet uitsluitend door mensen uit het veld moeten worden gedaan.

‘De fout wordt gemaakt om onderzoeken in de gastvrijheidsbranche te meten naar internationale standaarden voor managementonderzoek. Alleen is onderzoek in gastvrijheid vaak niet meer dan een uitgewerkt concept, een literatuurstudie of een beschrijving van een pilot. Er is geen significante uitkomst.’

Oogkleppen

Op theoretisch vlak ligt hospitality management jaren achter op de ontwikkelingen in regulier management, meent Wood. ‘De reden dat onderzoek op dit vlak ook achterblijft, laat zich makkelijk raden. De meeste onderzoeken worden uitgevoerd door mensen die zijn opgeleid in hospitality management, met oogkleppen en gebrekkige onderzoeksopleiding tot gevolg. Dat resulteert weer in zwakke onderzoeksvragen, zwakke methodieke keuzes, het onbenut laten van generieke onderzoeksliteratuur en het inadequaat verwerken van gegevens.’

Volgens Wood fronsen zelfs de meest open-minded academici de wenkbrauwen bij de trivialiteit van veel onderzoeken in gastvrijheid en de onhandigheid waarmee ze zijn opgezet en uitgevoerd. ‘De meeste bevindingen bieden vaak nauwelijks meer relevantie dan een causaal verband. Maar heel weinig mensen werken aan echt grote onderwerpen.’

Summiere overeenkomsten

Woods zegt niet dat onderzoek in hospitality management beter moet, hij bepleit dat het ánders moet. Meer afgaan op wat er al eerder onderzocht is, zoals bij onderzoeken in veel andere vakgebieden gebruikelijk is. ‘Ook moeten we niet aannemen dat gastvrijheid een meta-concept is. De gastvrijheidsindustrie heeft zoveel verschillende takken, die maar summiere overeenkomsten vertonen.’

Ook roept hij op om managementonderzoeken vooral niet te zien als hoogintellectueel of exact, maar toch vooral als sociaal onderzoek. ‘Er is geen vaste definitie voor gastvrijheid. Elk onderzoek geeft een eigen omschrijving. Dat is prima, als we ons maar realiseren dat de betekenis van gastvrijheid dagelijks wordt bijgeschaafd.’

Bekijk hier de inaugurele rede van Roy Wood (Engels – pdf)

Reageer op dit artikel