nieuws

Wijziging bestemmingsplan oude pand Tivoli maakt hotel mogelijk

Hotel

Het bestemmingsplan van het oude pand van Tivoli aan de Oudegracht in Utrecht wordt gewijzigd. De wijziging zorgt ervoor dat in het pand van het voormalige poppodium wonen, een hotel-, wellness- of horecavoorzieningen mogelijk worden.

Wijziging bestemmingsplan oude pand Tivoli maakt hotel mogelijk

De toekomstige functies van de vier monumentale panden worden zo breed mogelijk bestemd om ruimte te bieden aan vernieuwende initiatieven die elkaar versterken. De procedure tot wijziging van het bestemmingsplant duurt ongeveer negen maanden. Pas daarna kunnen volgende stappen worden genomen en start de aanbesteding.

Publiek toegankelijk

Voorop staat dat het historische kloostercomplex in de toekomst voor de stad behouden blijft en een duurzame bestemming krijgt. ‘Belangrijk uitgangspunt is dat het publiek toegankelijk blijft en zoveel mogelijk in oude luister wordt hersteld’, zo meldt de gemeente Utrecht. Na vaststelling van het bestemmingsplan, waarbij voor potentiële ontwikkelaars duidelijk wordt wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn, start de verkoopprocedure. Hierbij mag na een eerste selectie een beperkt aantal partijen een plan voor herontwikkeling indienen.

Vergunning

De gemeente wil het complex tegen een redelijke opbrengst verkopen. Belangrijke criteria voor gunning zijn de kwaliteit van het plan, de mate waarin het complex weer in de oude luister wordt hersteld

Reageer op dit artikel