artikel

Directeur over ‘onrust’ binnen KHN

Restaurant

Onrust binnen Koninklijke Horeca Nederland?! Vijf Chinese ondernemers zijn uit het bestuur gestapt en beginnen een eigen belangenvereniging. Fastfoodondernemers starten hun eigen brancheorganisatie of ‘dreigen’ daarmee. MissetHoreca.nl legde een aantal vragen voor aan directeur Lodewijk van der Grinten.

Directeur over ‘onrust’ binnen KHN

Is sprake van een (bestuurlijk) crisis binnen KHN?

‘Er is helemaal geen crisis. We zijn een belangenvereniging met meer dan 20.000 leden en dat aantal neemt toe, ondanks de moeilijke economische tijd. Daar ben ik heel erg trots op. Binnen KHN heeft de ledenraad het voor het zeggen.’

Vijf ‘Chinese’ bestuurders die opstappen, omdat ze van mening zijn dat ze zelf de belangen van die doelgroep beter kunnen behartigen? Dat is ook de kritiek van een aantal fastfoodondernemers.

‘We vinden het begrijpelijk dat ondernemers belangenbehartiging op maat willen. Dat is ook de reden dat we de sector Chinese Ondernemers meer dan twintig  jaar geleden oprichtten. Deze groep, voornamelijk restaurateurs, hadden destijds door de grote taal- en cultuurverschillen behoefte aan specifieke informatie en ondersteuning. Inmiddels spreken de jonge Chinese ondernemers uitstekend Nederlands, hebben ze bedrijven in alle segmenten van de horeca en is hun behoefte aan informatie en ondersteuning veranderd. De sector Chinese Ondernemers van KHN vertegenwoordigt die belangen zo goed mogelijk. Dat past helemaal bij deze tijd van individualisering. Feit is nu dat vijf bestuurders zijn opgestapt. Ik vind dat jammer, maar die vrijheid moet er natuurlijk wel zijn. Als ondernemers het gevoel hebben dat ze een nieuwe club nodig hebben om hun belangen te behartigen, dan kunnen ze die oprichten. Daar zijn ze ondernemer voor.’

Zij verwijten KHN ook onduidelijkheid over de nieuwe structuur en vinden dat het te lang duurt voor er duidelijkheid is.

‘Als je ruim 20.000 leden hebt, dan is een nieuwe organisatie niet van de een op de andere dag gerealiseerd. We zijn binnen KHN bezig met een heroriëntatie op de traditionele segmentindeling die immers is veranderd door brancheverbreding, -vervaging en -verandering. Dit is door het bestuur onder leiding en naar initiatief van landelijk voorzitter Toon Naber zeer zorgvuldig uitgevoerd. KHN wil nog meer belangenbehartiging op maat verzorgen en onder de eigen vlag het vormen van platforms stimuleren en ondersteunen. De plannen liggen binnenkort ter bespreking voor aan de ledenraad.’

Het is in ieder geval geen reclame voor KHN? Niet bang dat dit (veel) leden gaat kosten?

‘Het is heel vervelend als bestuurders het niet eens zijn met onze visie. Bestuurders die vertrekken, dat is zogezegd inherent aan een vereniging. Dat ze een eigen club willen beginnen, is hun goed recht. Vraag is echter wel wat ze kunnen toevoegen. Op basis van de eerste reacties verwacht ik zeker geen leegloop. Eendracht maakt macht en elke afwijking daarvan verzwakt voor elke partij de positie.’

En wat denkt u van de imagoschade?

‘Zoals gezegd, ik sta niet te juichen als vijf bestuursleden van een sector opstappen. Ik ben niet bang voor imagoschade. KHN heeft ruim 20.000 leden en die verdienen hun lidmaatschapsgeld terug met ledenvoordelen, we geven hen 120.000 adviezen per jaar en zorgen voor goed overleg met de lokale en landelijke politiek. De lobby duurt soms lang en je krijgt niet altijd alles voor elkaar, maar KHN is een serieuze gesprekspartner voor de overheid op voor de horeca belangrijke thema’s. Daardoor lijkt het alsof we niet altijd overkomen als een van de meest flitsende organisaties. Dat kan ook niet als je ook werkt met overheden en de politiek. Wij bepalen het tempo niet en dat geeft onze grote vereniging een gevoel van ambtelijkheid, omdat we zorgvuldig moeten zijn. Ondernemers snappen ook pas dat iets langer duurt als je ze vraagt hoe lang ze nodig hadden om een bestemmingsplan te wijzigen. Dan valt het kwartje. Daarnaast is er de zorgvuldigheid. Met ruim 20.000 leden in een democratische verenigingsstructuur is tijd een bepalende factor.’

Reageer op dit artikel