nieuws

Noodkreet Gijsbert Bianchi: ‘Lonen kúnnen niet omhoog

Restaurant

Gijsbert Bianchi sectorvoorzitter Restaurants van KHN noemt het hanteren van de nullijn als het gaat om het salaris van horecamedewerkers in de nieuwe cao een vereiste. Bianchi was verbaasd dat uit de voorlopige resultaten überhaupt een looneis van 1,5 procent naar voren kwam.

Noodkreet Gijsbert Bianchi: ‘Lonen kúnnen niet omhoog

De sectorvoorzitter van de restaurants uit een echte noodkreet: ‘We storten privé geld bij omdat we liever doorgaan dan stoppen. Wij gunnen onze medewerkers een goed salaris, maar meer gaat nu niet! Veel medewerkers geven ook aan dat ze liever doorgaan met het zelfde salaris dan dat ze er nu geld bij krijgen, maar straks geen baan meer hebben!’

Escaleren

‘Het is toch volstrekt helder dal alle restauranthouders zich serieus afvragen hoe ze in deze tijd salarissen kunnen verhogen? Het moet gewoon van tafel. De situatie gaat escaleren als het niet gebeurd.’

Bianchi is het derhalve geheel eens met het betoog van de G7 die eerder al pleitten voor het hanteren van de nullijn. Ook de sector hotels van KHN is voorstander van een nullijn. Bianchi zal dan ook verbaasd zijn als het hoofdbestuur van KHN de adviezen van de verschillende sectoren niet overneemt.

Dat de situatie nijpend is, blijkt ook uit de keuzes die Bianchi zelf maakt. ‘Je gaat privé fors snijden en risico’s nemen. Zo heb ik mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering opgezegd. De moed zakt je echt in de schoenen.

Horecaomzet

De helft van de horecaomzet komt voort uit restaurants. We zijn de grootste werkgever van Nederland. Allemaal ondernemers die keihard werken voor hun centen en waar het echt geen vetpot is. Nooit geweest ook. Wij krijgen geen steun van de overheid zoals de banken en merken de crisis direct in de portemonnee. Vorig jaar zijn ondanks de recessie de salarissen gewoon verhoogd. Nu is het echt tijd voor een pas op de plaats. 2010 wordt echt niet beter.’

Reactie KHN

KHN-directeur Lodewijk van der Grinten reageert desgevraagd op de cao onrust met begrip, inhoudelijk doet hij echter nog geen uitspraken.’Wij begrijpen de zorgen van de achterban. Die verzamelen wij en bespreken die met de sectoren en de commissie sociale zaken. Daaruit komt een advies voort dat wordt voorgelegd aan het Landelijk Bestuur van Koninklijke Horeca Nederland. We verwachten begin maart een besluit,’ aldus Van der Grinten.

Reageer op dit artikel