nieuws

Patiëntenvereniging: ‘Document KHN over allergenen in strijd met wet

Restaurant

Het document dat werkgeversorganisatie Koninklijke Horeca Nederland sinds juli op haar website heeft gepubliceerd over de nieuwe allergenenwetgeving, is in strijd met de uitgangspunten van deze wetgeving. Dat vinden patiëntenverenigingen van mensen met een voedselallergie. KHN weerlegt deze aantijging.

Patiëntenvereniging: ‘Document KHN over allergenen in strijd met wet

In de meest recente nieuwsbrief van adviesbureau Allergenen Consultancy in Scherpenzeel wordt melding gemaakt van de bezwaren van de patiëntenverenigingen. In het KHN-document met als titel ‘Leidraad allergenen in de horeca’ staat dat er bedrijven zijn die geen allergeneninformatie hoeven te verstrekken en voldoende zouden hebben aan een zinsnede ‘Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten’, stuit bij de patiëntenverenigingen op bezwaren. Ze vinden deze strijdig met de wet.

Service

KHN laat via woordvoerder Joris Prinssen weten met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en het ministerie van VWS samen te werken om tot een goede praktische uitvoering van de allergenenwet te komen. ‘Daar is iedereen bij gebaat; de overheid, de horecaondernemer en de gast. Bijna alle horecaondernemers zien het verstrekken van allergeneninformatie aan gasten als een service. Dat is ook gebleken uit de werkbezoeken die de NVWA in de horeca heeft gedaan. Maar neem het voorbeeld van een biercafé met een daghap, die ondernemer werkt met wisselende en niet opgeleide medewerkers en kan dus onmogelijk de voedselveiligheid met betrekking tot de allergeneninformatie garanderen. Dit zijn uitzonderingsgevallen, waarvoor deze optie in de Leidraad ‘Allergenen in de horeca’ is opgenomen.’

Onverpakt

Volgens de allergenenwet die medio december van kracht is, moeten horecabedrijven informatie verstrekken aan gasten over de aanwezigheid van allergenen in onverpakte producten. Dat mag mondeling, schriftelijk of digitaal.

Leidraad

De NVWA gaat toezien op naleving van de wet. ‘De wijze waarop staat nog niet vast maar is geen punt van discussie’, laat een woordvoerder van NVWA weten.

Gesprek

De patiëntenverenigingen hebben inmiddels opheldering gevraagd bij VWS en NVWA. In oktober gaan deze partijen met elkaar om tafel. Een woordvoerder van NVWA bevestigt dit en laat weten niet te willen vooruit lopen op dit gesprek.

In ons dossier allergenen vindt u meer informatie over allergenen. Of download gratis ons whitepaper over de nieuwe wet.

Reageer op dit artikel