artikel

Hoe komt de Café Top 100 tot stand?

Café

De jury van de Misset Horeca Café Top 100 bestaat uit cafékenners, mannen en vrouwen. De meesten met een rijk verleden als (top)kastelein en ondernemer. Een aantal was zelf ooit winnaar van de Café van het Jaar-titel. De juryleden komen meerdere keren per jaar bijeen om ervaringen uit te wisselen en de onderlinge overeenstemming te vergemakkelijken.

Hoe komt de Café Top 100 tot stand?

Voordat de jury het land in gaat, wordt een longlist gemaakt van vele honderden cafés. Jaarlijks komen er nieuwe cafés bij en vallen zaken af. Alle bedrijven op deze lijst zijn in 2010 meerdere keren bezocht op willekeurige momenten. In lente, zomer of herfst. Bij mooi (terras)weer en regen.

Vaak gaan de juryleden op stap met een tweede persoon (partners en vrienden of vriendinnen) om het cafébezoek zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Juryleden hebben een bepaalde regio of stad toegewezen gekregen om de onderlinge kwaliteit van cafés te kunnen vergelijken.

De bezoeken zijn niet aangekondigd en de jury maakt zich niet bekend. Regelmatig zijn cafés voor een tweede keer bezocht door een ander jurylid. De minimale bestelling betrof koffie, pils, speciaalbier, frisdrank of wijn. Vaak is ook geluncht en/of gedineerd, indien het café die mogelijkheid bood.

Speciale website

De jury toetst de cafés op vier belangrijke onderdelen: gastvrijheid, sfeer, hygiëne en productbehandeling/vakmanschap. Daarnaast kan het jurylid een cijfer geven voor de totaalindruk. Vooral in deze laatste categorie kan een begrip als ‘de ziel van een café’ tot uitdrukking worden gebracht. Een café kan maximaal tweehonderd punten verdienen.

Ook moet de jury ieder bezocht café beoordelen en een advies geven voor de plaats op de ranglijst. Deze beoordelingen worden ingevoerd op een speciale website, die alleen beschikbaar is voor de juryleden. Die kunnen ook onderling elkaars beoordelingen bekijken en – eventueel – van commentaar voorzien, of daaraan een eigen beoordeling toevoegen.

Na al het veldwerk kwam de jury kort na de zomer bij elkaar om te praten over de bevindingen. Op grond daarvan is ieder jurylid gevraagd zijn of haar ranglijst nogmaals te toetsen. Een kernjury van vier mensen heeft alle beoordelingen vervolgens doorgenomen en een shortlist gemaakt van bedrijven die in aanmerking komen voor de Misset Horeca Café Top 100, uit de lijst moeten verdwijnen of Aanrader worden.

Criteria

Bij de samenstelling van de ranglijst is gelet op de volgende aspecten.

• De gastvrijheid en sfeer die dor de jury zijn ervaren tijdens de bezoeken.

• De geloofwaardigheid en echtheid van het café – zit er een ziel in het bedrijf?

• Het vakmanschap – constante kwaliteit bediening, advies over dranken en eten.

• De geschiedenis – hoe lang heeft het bedrijf zich al bewezen?

• De geografische spreiding over het land – behoort het café in zijn regio tot de bijzondere?

• Is het een café met een actieve kastelein/eigenaar – organiseert hij/zij activiteiten die bijdragen aan binding van bestaande klanten en werving van nieuwe?

• Heeft het café een brede klantenkring?

• Is het onderscheidend vermogen van het café groot genoeg?

Aanraders

Naast de top 100 willen we ook een aantal cafés onder de aandacht brengen onder de noemer ‘Aanraders!’ Dit zijn bedrijven waarvan de jury meent dat ze (nog) niet in de lijst horen, maar die wel de moeite waard zijn om te bezoeken. In deze categorie ook cafés die nog niet zo lang open zijn of van eigenaar zijn gewisseld.

Bedrijven uit de top 100 die in het jaar van jurering een nieuwe eigenaar hebben gekregen, gaan uit de lijst en krijgen (ook) een plaats bij de Aanraders. In de relatieve ‘luwte’ krijgen deze ondernemers zo de ruimte zich het bedrijf eigen te maken en zelf opnieuw een gooi te doen naar een positie in de lijst.

In het algemeen kan gesteld worden dat een zaak drie jaar open moet zijn om in aanmerking te komen voor een plaats in de Misset Horeca Café Top 100.

Reageren?

Over iedere selectie valt te discussiëren. Ook bij het samenstellen van de achtste Misset Horeca Café Top100 is het denkbaar dat wij een aantal goede cafés over het hoofd hebben gezien. Mocht dat in uw ogen het geval zijn, dan staan we open voor opmerkingen en suggesties om de editie van volgend jaar nog beter en completer te maken. Reacties bij voorkeur per mail of schriftelijk. E-mailadres: redactie.horeca@reedbusiness.nl. Postadres: Redactie Misset Horeca, Café Top 100, Postbus 4, 7000 BA in Doetinchem.

Café van het Jaar: 1994-2009

De redactie van Misset Horeca kiest al sinds 1994 jaarlijks het Café van het Jaar. In 2003 verscheen de eerste Café Top 100. De nummer 1 mag zich Café van het Jaar noemen en krijgt het bijbehorende Gastvrijheidsbeeld uitgereikt.

2009 – De Beyerd, Breda

2008 – Café Jos, Nijmegen

2007 – De Wolthoorn, Groningen

2006 – Café Nobel, Ameland

2005 – De Engel, Oldenzaal

2004 – De Mug, Middelburg

2003 – Anno 1890, Amsterdam

2002 – De Poshoorn, Maastricht

2001 – Ons Caffeej, Uden

2000 – De Bank, Doetinchem

1999 – De Gouden Engel, Schagen

1998 – De Jaren, Amsterdam

1997 – De Appel, Hengelo (O)

1996 – In den Ouden Vogelstruys, Maastricht

1995 – De Beyerd, Breda

1994 – Anno 1890, Amsterdam

Café van het Jaar: de historie

Goede cafés onder de aandacht brengen van vakgenoten en consumenten. Dat is de bedoeling van de benoeming van het Café van het Jaar. De wedstrijd van 2010 is de zeventiende editie. De aftrap was in 1994. Cafés konden zich toen nog opgeven voor de verkiezing.

Zes jaar geleden heeft de wedstrijd een andere inhoud gekregen. De initiatiefnemers meenden dat het interessanter zou zijn de aanwezige kennis te gebruiken om een top 100 samen te stellen. Op die manier zouden meer goede bedrijven onder de aandacht kunnen worden gebracht. De titel Café van het Jaar en het bijbehorende gastvrijheidsbeeld zijn gehandhaafd. De nummer 1 mag zich een jaar Café van het Jaar noemen en wordt daarna drie jaar in de Eregalerij geplaatst.

Reageer op dit artikel