nieuws

KHN wil onderzoek naar terrasverwarming

Café

Koninklijk Horeca Nederland (KHN) heeft minister Cramer van Milieu gevraagd een onderzoek in te stellen naar terrasverwarming. KHN vindt dat de huidige berichtgeving over dit onderwerp veelal niet gaat over de professionele en energiezuinige terrasverwarming in de horeca.

KHN wil onderzoek naar terrasverwarming

De branchevereniging heeft minister Cramer donderdag in een brief gevraagd onderzoek te doen naar terrasverwarming. KHN vraagt om dit onderzoek uit te voeren in samenwerking met VROM, het Energiecentrum midden- en kleinbedrijf en met KHN.

Onjuist beeld

‘Terrasverwarming wordt bestempeld als onnodige en daarmee ook kostbare energieverspilling. De politiek baseert zich hierbij op onderzoeken naar goedkope, niet-efficiënte en voor particulier gebruik bedoelde terrasverwarming’, stelt KHN-directeur Jeu Claes.

Claes vervolgt: ‘De in de horeca toegepaste professionele en energiezuinige terrasverwarming is in deze onderzoeken niet meegenomen. Hierdoor wordt een onjuist beeld geschetst. Wel worden deze uitkomsten vervolgens eenzijdig op de horeca geprojecteerd. Dat is een verontrustende ontwikkeling’.

Resultaten

Naast een onderzoek vraagt KHN de minister in haar communicatie richting gemeenten hen erop te wijzen dat een verbod op terrasverwarming vanuit milieuoverweging strijdig is met het landelijke Activiteitenbesluit. Dit is namelijk een maatregel die leidt tot bedrijfsvoeringsbeperkingen die niet binnen het Activiteitenbesluit valt, aldus KHN.

KHN zegt voorstander en pleitbezorger te zijn voor het gebruik van veilige, efficiënte en milieuvriendelijke terrasverwarming. ‘Daarom vragen we de minister om een onderzoek. De resultaten kunnen door ons en het Energiecentrum midden- en kleinbedrijf onder de aandacht worden gebracht bij de horeca’, aldus Claes.

Reageer op dit artikel