nieuws

Forse toename alcoholmisbruik jeugd in 2009

Café

Het aantal jongeren dat met alcoholvergiftiging in het ziekenhuis belandt, is het afgelopen jaar met bijna de helft (48 procent) gestegen ten opzichte van 2008. Het gaat om evenveel jongens als meisjes in de leeftijd van 11 tot 18 jaar, blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK).

Forse toename alcoholmisbruik jeugd in 2009

Hoewel de gemiddelde leeftijd van de opgenomen kinderen 15,7 jaar was, bespeurde het NSCK vooral een toename van het aantal opgenomen 16- en 17-jarigen. Zo’n 36 procent van de jongeren was zich te buiten gegaan aan sterke drank. Bier (12 procent) en mixdranken (11 procent) bleken een stuk minder populair.

Het aantal jongeren dat door drankmisbruik met spoed wordt opgenomen in het ziekenhuis, stijgt al jaren. Het aantal spoedopnames liep volgens een steekproef op van 297 gevallen in 2007, naar 337 in 2008 en 500 in 2009. Volgens het NSCK ligt het daadwerkelijke aantal vermoedelijk hoger, onder meer omdat niet alle jongeren bij een kinderarts terecht komen.

Ook de herkomst van de alcohol is door onderzoekers onder de loep genomen. Daarbij blijken vooral vrienden de boosdoenders te zijn: 42 procent van de jongeren die met alcoholvergiftiging werden opgenomen, kwamen via vrienden aan drank. Ongeveer een derde van de jongeren kocht de drank zelf; bij de supermarkt (12 procent) of in de horeca (18 procent).

Reageer op dit artikel