nieuws

Roosendaalse ondernemer vergunning geweigerd

Café

De gemeente Roosendaal weigert een vergunning af te geven aan een kandidaat die het leegstaande café Le Papillon wil exploiteren. De man had een drank- en horecavergunning en een horecaexploitatievergunning aangevraagd.

Roosendaalse ondernemer vergunning geweigerd

Het college heeft de aanvraag voor advies voorgelegd aan een aantal instanties. Uit de reacties van die instanties is gebleken dat er op grond van de beleidslijn van de gemeente Roosendaal, redenen waren om ook het bureau Bibob (Bureau Integriteitsbevordering door Openbaar Bestuur) te raadplegen.

Dat bureau concludeert dat er een ernstig gevaar is dat de aangevraagde vergunningen mede zullen worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten voordeel te behalen. Voor het college was dat voldoende aanleiding het verzoek af te wijzen.

De ondernemer is inmiddels geïnformeerd over dit besluit. Hij heeft inmiddels ook gereageerd. Maar het college ziet geen aanleiding om het besluit terug te draaien.

Reageer op dit artikel