nieuws

Stemming Drank- en Horecawet uitgesteld

Café

De stemming voor de nieuwe Drank- en Horecawat is uitgesteld. Het zou voor vandaag in Den Haag op de planning staan, maar dit is verschoven naar donderdagavond 19.30 uur.

Stemming Drank- en Horecawet uitgesteld

De Drank- en Horecawet staat vandaag wel op de agenda, maar er wordt alleen gesproken over de ingediende amendementen en moties. Via amendementen kan de Kamer aanpassingen op het wetsvoorstel aanbrengen, mits daar een meerderheid voor is. Daarna volgt nog een behandelingstraject in de Eerste Kamer.

Poltiek Den Haag wil met de nieuwe Drank- en Horecawet het alcoholgebruik onder jongeren terugdringen en verstoringen van de openbare orde door alcoholgebruik verminderen.

Reageer op dit artikel