nieuws

Terrasstrijd Maastricht nog niet beslist

Café

De terrasstrijd in Maastricht is nog niet beslist. De nieuwe horecanota, waarover de horeca niet te spreken is over het onderdeel terrassen, kan nog worden gewijzigd. Horeca Maastricht zet in op het behoud van elektrische terrasverwarming vanuit de parasol.

Terrasstrijd Maastricht nog niet beslist

Volgens afdelingsvoorzitter Theo Coenegracht van KHN Maastricht & Heuvelland is de horecanota versoepeld, maar is de organisatie er vooralsnog niet in geslaagd om het hoofdstuk terrassen naar hun hand te zetten.

Coenegracht (KHN) over de terrasstrijd

Het probleem met de terrassen spits zich vooral toe op terrasverwarming en parasolbreedte. ‘Als wij elektrische terrasverwarming vanuit de parasol er doorkrijgen, dan zijn we tevreden. De nota stelt dat er alleen terrasverwarming vanaf de gevel mag worden toegepast’, aldus Coenegracht.

Coenegracht stelt dat de gemeenteraad nog wijzigingen kan aanbrengen. Hij vestigt de hoop op resultaten van de deze week afgesloten inspraaktermijn. ‘Ik verwacht meer ruimte en begrip te krijgen’, besluit Koenegracht positief.

Reageer op dit artikel