nieuws

Adviesbureau: ‘gemeenten niet klaar voor nieuwe Drank- en Horecawet

Café

Gemeenten zijn niet of nauwelijks voorbereid op de taken die voortvloeien uit de nieuwe Drank- en Horecawet, nu ze verantwoordelijk worden voor toezicht en handhaving op het terugdringen van alcoholmisbruik. Dat stelt het Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BNBW) is reactie op de akkoordbevinding van de Eerste Kamer over nieuwe wet.

Adviesbureau: ‘gemeenten niet klaar voor nieuwe Drank- en Horecawet

Uit de resultaten van de Monitor Bijzondere Wetten in najaar 2011 bleek dat 92 procent van de gemeenten geen plan van aanpak had voor de implementatie van de gewijzigde Drank- en Horecawet, stelt BNBW, een adviesbureau op het terrein van horeca, evenementen en detailhandel.

Momenteel is daarin nog weinig veranderd, stelt Feije Dillema van BNBW. ‘Tijdens individuele gesprekken en onze kennispresentaties over de gewijzigde wet blijkt dat gemeenteambtenaren ook nu niet of nauwelijks voorbereid zijn op de gewijzigde wet. En dat terwijl de wet al over een half jaar in werking treedt’, waarschuwt Dillema.

Zelfs als de gemeente ervoor zorgt dat ze op 1 januari 2013 voldoet aan de wettelijke minimumeisen van de wet, zal zij geen resultaat boeken op het terugdringen van alcoholmisbruik, stelt BNBW.

Reageer op dit artikel