nieuws

Meeste drankcontroleurs zonder diploma op pad

Café

Lokale toezichthouders die voor gemeentes de controle op de Drank- en Horecawet uitvoeren, doen dat veelal zonder diploma. Slechts 7,5 procent heeft een diploma toezichthouder Drank- en Horecawet. Van Staatssecretaris Van Rijn mogen de boa’s op pad zonder diploma.

Meeste drankcontroleurs zonder diploma op pad

Vorige week hadden nog maar 30 van de 400 Boa’s, Buitengewoon opsporingsambtenaren, hun diploma gehaald, slechts 7,5 procent. Volgens Van Rijn leidt deze situatie niet tot meer drankmisbruik omdat de Boa’s van hem zonder diploma op zak aan de slag mogen. Staatssecretaris Van Rijn voorziet geen problemen door gebrek dranktoezicht. Hij denkt niet dat jongeren door een gebrek aan toezicht gemakkelijker onder de toegestane leeftijd alcohol kunnen kopen.

Zijn letterlijke antwoord op de vraag uit de kamer: ‘De komende periode is sprake van een overgangssituatie, waardoor lokale toezichthouders die nog geen diploma hebben direct aan de slag kunnen, onder de voorwaarde dat ze binnen een jaar na aanstelling met goed gevolg het examen toezichthouder Drank- en Horecawet hebben afgelegd. Ik ga ervan uit dat gemeenten hun verantwoordelijkheid op dit punt zullen nemen en dat gedurende het jaar voldoende lokale controleurs zullen worden opgeleid. De komende maanden zal ik de ontwikkelingen omtrent de decentralisatie van het toezicht op de voet volgen.’

Burgemester de baas

Sinds 1 januari geldt de nieuwe Drank- en Horecawet. Niet meer de VWA maar de gemeenten zijn sindsdien verantwoordelijk voor de handhaving ervan. Burgemeesters hebben de bevoegdheid prijsacties te verbieden en mogen leeftijden koppelen aan de openingstijden van een horecabedrijf. Ook is nu niet alleen de kroegbaas strafbaar als een jongeren onder de 16 alcohol in bezit heeft, maar ook de jongere zelf.

De NVWA ondersteunt gemeenten in bijzondere gevallen nog wel. In 2013 blijft de leeftijdgrenzenpoule van de NVWA namelijk beschikbaar om gemeenten te ondersteunen met de nieuwe toezichtstaak tijdens specifieke risicovolle evenementen.

Onder dit artikel het volledige antwoord op de kamervragen (in pfd).

Reageer op dit artikel