nieuws

Natte Horeca Nederland over sluiting cafés

Café

‘Een veldslag’ en ‘een kaalslag’. De situatie in caféland werd de afgelopen weken als alarmerend omschreven in diverse media. De daling van het aantal cafés in de afgelopen vijf jaar is liefst 15 procent. Volgens Natte Horeca Nederland, blijven de daadwerkelijke redenen die hieraan ten grondslag liggen echter onder belicht. De branchevereniging reageert.

Natte Horeca Nederland over sluiting cafés

‘Brouwers tuimelen momenteel over elkaar heen om te redden wat er te redden valt’, aldus de Telegraaf. ‘Het ene na het andere verkooppunt sluit noodgedwongen zijn deuren.’ Cafés sluiten -noodgedwongen- de deuren en brouwers lijden daar ook onder. Met name Heineken lijdt onder de terugloop. Volgens Natte Horeca Nederland -NHN- blijft in alle berichtgevingen het daadwerkelijke scala aan redenen onderbelicht. De branchevereniging reageert.

Contractuele verplichtingen

Als eerste verwijst NHN naar de contracten tussen brouwer en ondernemer. ‘Deze zijn vaak statisch en niet aangepast op de veranderende markt. Zo blijft de vraag naar pils inderdaad achter bij speciaal bier, maar de kroegeigenaar is wel verplicht tot een bepaalde afname van de brouwerij. Vrijheid om in te spelen op de veranderende markt is  er nauwelijks en brouwerijen slaan daarmee de plank mis door niet mee te werken, maar juist star vast te houden aan een oude overeenkomst.’

Accijnsverhoging

De Nederlandse Staat draagt volgens NHN ook niet bij aan het ondernemersgemak in caféland. ‘Accijnsverhoging, btw-verhoging, en verhoging van de personeelskosten zijn enkele voorbeelden die direct zwaar drukken op de omzet en dus winstmarges van de kroegen. Ook de verhoging van de minimum leeftijd om alcohol te mogen drinken, heeft direct gevolgen voor de natte horeca omdat drank nu eenmaal de hoofdinkomsten voor deze branche betekent.’

Rookverbod

Iets waar NHN zich al langer voor inzet is het ter discussie stellen van het rookverbod. Ook dit leidt volgens de brancheorganisatie tot sluiting van veel cafés. ‘NHN heeft de afgelopen 6 jaar constant aangevoerd dat het rookbeleid de natte horeca erg hard heeft geraakt. Met cijfers van allerlei instanties is door overheid, mede- en tegenstanders gegoocheld om standpunten te verdedigen, maar nu wordt keihard duidelijk dat cafés zwaar te lijden hebben onder deze regelgeving.’

Branchevervaging

Een opvallend punt dat de branchevereniging benoemt is de branchevervaging. Dit gegeven wil nog wel eens ondersneeuwen in het geweld over de biercontracten, het rookverbod en de verhoging van de minimum leeftijd. Toch zijn volgens NHN deze branchevervaging en de paracommercie debet aan de teloorgang van de cafés. ‘Winkelondersteundende daghoreca loopt de spuigaten uit en als er even niet goed wordt opgelet schenken ook kappers, tearooms en restaurants zonder drankvergunning alcohol naast hun diensten. Paracommercie wordt wel meer aangepakt, maar door het verlenen van een volledige horecavergunning aan bijvoorbeeld voormalig gemeente- en buurthuizen, vervallen de restricties en kunnen deze gelegenheden doordraaien (zelfs vaak met inzet van vrijwilligers) als volledige horeca.’

Reageer op dit artikel