nieuws

Nieuwe richtlijn voor geluidshinder

Café

De Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) komt met een nieuwe richtlijn voor geluidshinder in horecabedrijven.

Nieuwe richtlijn voor geluidshinder

Volgens de stichting wordt in veel akoestische onderzoeken ten onrechte uitgegaan van standaardpopmuziek, terwijl de muziek van vandaag meer bassen bevat dan vroeger, zo meldt Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

Twee muziektypen

Op dit moment wordt gewerkt met twee officiële muziektypen: de standaard popmuziek en de standaard housemuziek. Hier controleert de gemeente ook op. Maar tussen deze twee officiële muziektypen zit een groot verschil in de sterkte van basgeluid. Een beoordeling van een café op basis van de standaard popmuziek levert meestal een toegestaan muziekgeluidniveau op dat 5-10 dB(A) hoger is dan dat van een café beoordeeld volgens de standaard housemuziek. Ook zijn er verschillen in isolatiekosten: als bij eenzelfde sterkte van muziekgeluid wordt uitgegaan van popmuziek, zijn de kosten voor isolerende maatregelen in het algemeen veel lager dan bij housemuziek, zo schrijft KHN.

Nieuwe richtlijn

De nieuwe richtlijn van de Nederlandse Stichting Geluidshinder gaat uit van vijf standaarden voor muziektypen. Naast de standaarden popmuziek en housemuziek, worden drie extra standaarden geïntroduceerd: standaard achtergrondmuziek, – dancemuziek, en de standaard ultrabas. In de nieuwe richtlijn zijn bedrijven met deze muziektypen opgenomen. De richtlijn is nog niet officieel, maar moet dat in de toekomst wel worden.

Indicatie

Horecaondernemers kunnen via de webpagina van de NSG zelf een indicatie krijgen van het  ‘gemiddeld’ muziekgeluidniveau. Deze kan gebruikt worden om een keuze te maken voor het eigen bedrijf. Als de gemeente uitgaat van een andere standaard, kan de exploitant bezwaar maken.

Reageer op dit artikel