nieuws

Aanpassing ‘concurrentiewet overheid’ voor horeca

Café 1978

Het kabinet werkt aan een wetswijziging waardoor het voor overheden lastiger wordt om een uitzondering te maken op de Wet Markt en Overheid. De wet wordt wordt onder de loep genomen, omdat er onder meer veel kritiek is op het feit dat gesubsidieerde instellingen steeds vaker commerciële horeca in het vaarwater zitten.

Kamerleden Ziengs (VVD) en Verhoeven (D66) hebben tegenover KHN aangekondigd binnen een maand te komen met een initiatiefwetsvoorstel om de tekortkomingen van de Wet Markt en Overheid te repareren. De wet moet ervoor zorgen dat overheden geen commerciële activiteiten ontplooien en hiermee ondernemers (oneerlijk) beconcurreren.

KHN

KHN vindt dat voor een eerlijk speelveld een ingrijpende aanpassing nodig is van de Wet Markt en Overheid. ‘Horecabedrijven ondervinden steeds meer concurrentie van gesubsidieerde stichtingen en verenigingen, zoals theaters, poppodia, buurthuizen en sportverenigingen.’

KHN stelt dat de Wet Markt en Overheid ervoor moet zorgen dat verenigingen of stichtingen (met of zonder bv) die structureel subsidie ontvangen van de overheid, geen commerciële activiteiten mogen ontplooien.

 Trucje met feest-bv’s

Gesubsidieerde sportclubs, theaters en buurthuizen ontlopen het concurrentieverbod met de reguliere horeca onder meer door hun kantine-activiteiten onder te brengen in feest-bv.’s.

Reageer op dit artikel