nieuws

FNV wil snelle aanpak ongelijkheid inkomens

Café 3026

FNV wil dat het kabinet snel met maatregelen komt om de ongelijkheid aan te pakken tussen mensen met de laagste inkomens en de beter betaalden. De vakbond pleit onder meer voor een eenmalige extra verhoging van het wettelijk minimumloon, om werkende armen een inkomensverbetering te bezorgen.

FNV wil snelle aanpak ongelijkheid inkomens

Een ander mogelijk voorstel van de FNV is om eerdere belastingverzwaringen voor senioren en uitkeringsgerechtigden terug te draaien. Ook wil de bond dat er meer wordt gedaan om de werkloosheid terug te dringen.

Ongelijkheid groter

Uit de economische ramingen die het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag naar buiten bracht blijkt dat gepensioneerden en mensen met een uitkering er volgend jaar op achteruitgaan in hun koopkracht. Andere groepen gaan er dan nog wel op vooruit. ‘De ongelijkheid wordt hierdoor alleen maar groter’, aldus FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin.

‘Horeca minst tevreden over baan’

In de horeca en het toerisme zijn medewerkers over het algemeen het minst tevreden zijn over hun baan omdat hier het laagste salaris verdient wordt, Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse Loonwijzer/Monsterboard WageIndex. Deze medewerkers staan met 77% ver bovengemiddeld open voor een andere baan.

Reageer op dit artikel