nieuws

Jaarprijs werkgevers voor Albron

Catering

Albron is winnaar van de Innovatietrofee 2006 van werkgeversorganisatie AWVN. De prijs werd uitgereikt aan bestuursvoorzitter Teun Verheij. Het juryrapport was lovend over de cateraar uit De Meern.

Jaarprijs werkgevers voor Albron

Volgens de jury laat Albron met een breed, innovatief en consistent doorgevoerd HR-programma zien dat stelselmatige aandacht voor de menselijke factor in combinatie met een sterke focus op de lange termijn in sterke mate kan bijdragen tot bedrijfsmatig succes. Het langdurig volhouden van dit activerende beleid getuigt van inzicht en is een prestatie van formaat.

Fors minder ‘verzuim’

Verder stelde de jury: ‘Albron heeft een bedrijfscultuur waarin positief denken en aandacht voor de mens essentieel zijn en waarin men het aandurft op een andere manier naar zaken te kijken. Zo spreekt de cateraar in het baanbrekende, integrale gezondheidsmanagement om die reden niet over ziekteverzuimpercentage maar over gezondheidspercentage en spreekt niet uitsluitend over verlagen van werkbelasting, maar ook over vergroten van belastbaarheid.’ Het nieuwe beleid zorgde voor een daling van het verzuim van ruim 11 procent in 2001 naar 7 procent in 2006. De kosten van arbeidsongeschiktheid daalden van 18,6 procent van de totale loonsom (2001) naar 16,3 procent(2005). In 2005 was het verzuimpercentage 2 procentpunt lager dan dat van de branche.

Trofee voor ‘Slimmer werken’

De cateraar won vorig jaar de trofee van het derde kwartaal. Albron kreeg de voorkeur boven de andere kwartaalprijswinnaars (Festo, CWI, Heineken Nederland) vanwege de volhardendheid waarmee het bedrijf sociaal innovatief beleid in de onderneming vorm geeft, aldus AWVN. Albron trekt structureel twee procent van de geprognosticeerde jaarwinst uit voor initiatieven op dat vlak. De trofee die onlangs aan bestuursvoorzitter Teun Verheij (tweede van links) werd uitgereikt is de jaartrofee over 2006. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten organisaties niet alleen concreet invulling geven aan sociale innovatie, maar ook aandacht hebben voor draagvlak binnen de organisatie. De instelling van de trofee vloeit voort uit het AWVN-concept ‘Slimmer werken’.

Reageer op dit artikel