nieuws

Kwaliteit belangrijkste reden uitbesteding catering

Catering

Als bedrijven voor het eerst de catering voor hun personeel laten uitbesteden heeft dit vooral te maken met kwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van HTC dat wordt weergegeven in het nieuwe Misset Catering Dossier.

Kwaliteit belangrijkste reden uitbesteding catering

HTC Horeca en catering adviescentrum in Hoorn onderzocht de motieven om het eten en drinken voor personeel uit te besteden. Bedrijven die nog niet eerder de catering hebben uitbesteed (nieuwkomers) geven relatief veel kwalitatieve motieven aan. Een gevarieerder assortiment en een betere kwaliteit van de producten zijn de meest genoemde antwoorden binnen deze groep.

De deskundigheid van de medewerkers worden door ondernemingen die al langer over een uitbesteed bedrijfsrestaurant beschikken relatief vaak genoemd. Dit kan betekenen dat zij in de praktijk bemerkt hebben dat de deskundigheid een belangrijke factor is. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat zij hierover ontevreden zijn, aldus HTC in het nieuwe Misset Catering Dossier.

Voor nieuwkomers blijken financiële motieven relatief minder vaak een reden te zijn bij het uitbesteden. HTC vroeg beslissers naar de belangrijkste reden(en) voor het hebben van een bedrijfsrestaurant. Sociale motieven, zoals het welzijn van het personeel en het creëren van een sociale voorziening/ontmoetingsruimte zijn de belangrijkste redenen.

Opvallend is hoe vaak de reden ‘voedselvoorziening’ genoemd is zonder een verwijzing die kan duiden op een sociaal motief. Blijkbaar is voor veel organisaties het creëren van een ‘platte’ voedselvoorziening een belangrijk motief om een bedrijfsrestaurant te hebben.

Financiële en kwalitatieve motieven spelen bij het hebben van een bedrijfsrestaurant een ondergeschikte rol. Maatschappelijke motieven, een ruimte voor vergaderingen en recepties, een verplichting/arbeidsvoorwaarde en het bieden van een service aan klanten/derden spelen bij de meeste groepen in minder dan 20% van de gevallen een rol.

Reageer op dit artikel