nieuws

Beleggingsadvies voor Pensioenfonds

Catering

Pensioenfonds Horeca en Catering heeft een beleggingsadviescommissie aangesteld. Deze commissie moet het bestuur van het pensioenfonds advies geven over de manier waarop het vermogen wordt beheerd en belegd.

Beleggingsadvies voor Pensioenfonds

De invoering van een beleggingsadviescommissie is een opdracht uit de ‘Principes voor goed pensioenfondsbestuur van de Stichting van de Arbeid. Eerder zijn door het Pensioenfonds Horeca en Catering al meer principes uit deze richtlijn ingevoerd, zoals intern toezicht en verantwoording.

Twee bestuursleden

De adviescommissie beleggingen bestaat uit drie externe leden en twee leden van het bestuur.

Het zijn:

– K. Koedijk, hoogleraar Financieel Management, Universiteit Tilburg.

– J. Mensonides, lid van beleggingscommissies van andere pensioenfonds.

– D Wenting, actuaris, belegginganalist.

– M. Claes, bestuurslid

– E. de Vries, bestuurslid.

Reageer op dit artikel