nieuws

EU verplicht logo bio-producten

Catering

Echte biologische producten zijn voortaan in de hele Europese Unie herkenbaar aan een speciaal logo. De producten bestaan gegarandeerd uit minstens 95 procent biologische bestanddelen.

EU verplicht logo bio-producten

Ministers van Landbouw van de 27 EU-landen hebben dat besloten. Voorlopig is het een logo met graanhalmen en EU-sterren. Voor een definitief ontwerp volgt nog een wedstrijd. Fabrikanten moeten het symbool verplicht gebruiken, maar mogen ernaast ook nationale ecokeurmerken op de etiketten afdrukken.

Het aantal hectaren voor biologische landbouw in West-Europa is ruim verdubbeld van 1,8 procent in 1998 naar 4,1 procent in 2005. Nederland blijft onder het gemiddelde: hier is 2,5 procent van de landbouwgronden in gebruik voor biologische teelten, meldt Europees statistisch bureau Eurostat.

Totaal is 6,1 miljoen hectare in gebruik door biologische boeren. Oostenrijk en Italië zijn het meest biologisch. In OOstenrijk is zelfs 11 procent van de landbouwgrond in gebruik bij bioboeren. Voor alle 27 EU-landen komt het bio-aandeel uit op 3,9 procent van alle akkers en velden in Europa. Gegevens over voorgaande jaren voor de hele EU ontbreken echter.

Reageer op dit artikel