nieuws

Facility management focust op welbevinden werknemers

Catering

Facilitair management richt zich steeds meer op het welbevinden van de medewerkers binnen het bedrijf dan alleen op het verschaffen van de benodigde middelen. Dat blijkt uit een onderzoek van Albron onder facilitymanagers. Een groot deel daarvan vindt dat de cateraar zou moeten kunnen investeren in de ambiance van het bedrijfsrestaurant.

Facility management focust op welbevinden werknemers

In juni van dit jaar deed Albron onderzoek naar wat er leeft bij de facilitair manager van vandaag. Bijna 300 facility professionals vulden de uitgebreide vragenlijst in op www.facilitymanagementiseenkunst.nl. Facilitair management blijkt zich steeds meer te richten op het welbevinden van de medewerkers binnen het bedrijf dan alleen op het verschaffen van de benodigde middelen. Het bieden van een verantwoorde en comfortabele werkplek en het creëren van een prettige werkomgeving zijn voorbeelden van deze nieuwe focus.

Ook het feit dat 43% van de facilitair managers een beroep zou willen doen op de mogelijkheid tot investeren door de cateraar in de ambiance van het restaurant, past in deze trend. Een ander belangrijk resultaat van het onderzoek heeft betrekking op outsourcing. Een kwart van de deelnemers vindt de vraag of bepaalde diensten nu wel of niet uitbesteed moeten worden, het meest dominante thema in de facilitaire wereld.

Regisserende rol

De rol van de facilitair manager is bovendien veranderd van een operationele naar een meer regisserende rol. Opvallend is verder dat bijna de helft van de respondenten verwacht dat ook het facilitair management, hun eigen baan, over drie jaar in meer of mindere mate is uitbesteed.

Duurzaam ondernemen staat ook hoog op de agenda. Driekwart van de deelnemers vindt het belangrijk dat een leverancier maatschappelijk verantwoord en duurzaam onderneemt. Het gaat hierbij met name om praktische zaken als milieuvriendelijke productiewijzen en energieverbruik.

Multiservice

Het onderbrengen van diensten bij een multiservicepartij zal volgens facilitair Nederland toe gaan nemen. 14% brengt zijn diensten reeds onder bij zo´n partij en van de overige respondenten overweegt 25% dit te gaan doen. De helft van de respondenten geeft aan een voorkeur te hebben voor een multiservicepartij boven een single-servicepartij.

Uit het onderzoek blijkt verder dat kostenbesparing onverminderd belangrijk is, maar dat het belang van kwaliteit duidelijk is toegenomen ten opzichte van drie jaar geleden. In de toekomst zal de nadruk nog meer op kwaliteit komen te liggen, omdat organisaties zich hiermee denken te kunnen onderscheiden. Het complete rapport is op te vragen via de website van Albron.

Reageer op dit artikel