nieuws

‘Klantgerichtheid niet toegenomen

Catering

De klantgerichtheid onder grote cateraars is niet toegenomen. Dat zegt Rob de Jong, voormalig algemeen directeur Martinair partyservice. ‘Klachten over te late offertes en het niet terugbellen waren niet van de lucht’.

‘Klantgerichtheid niet toegenomen

De Jong, nu directeur van het bureau ARdJ & Associates, doet zijn uitspraken in zijn column ‘Groot, Groter, Grootst’ op de site van Eventmagazine. De Jong haalt de concentratie in cateringland aan. ‘De grote cateraars worden groter en er blijven steeds minder kleine cateraars over.’ Hoe groter de bedrijven des te meer regels en uiteindelijke kans op bureaucratie, aldus de voormalig algemeen directeur van Martinair partyservice.

‘Klantgerichtheid niet toegenomen’

De Jong vroeg zich af wat de consequenties zijn van de concentratie in de cateringwereld en liet zich op informele wijze informeren. ‘Door mensen die zeggen regelmatig klant te zijn bij een onzer cateraars. Volstrekt onwetenschappelijk en ook volledig voor mijn eigen rekening kom ik tot de conclusie dat de klantgerichtheid onder de grote cateraars in het afgelopen half jaar niet is toegenomen.’

‘Geen benul bij accountmanager’

Er kwamen hem tal van klachten ter ore. ‘De klachten over te late offertes, het niet terugbellen tot en met het op een afspraak komen van een accountmanager die geen benul heeft waar het over gaat waren niet van de lucht’. De Jong maakt zich zorgen. ‘Alleen als iedere commercieel directeur van een grote cateraar mij durft te garanderen dat hun aanpak van klanten ook voor ieder van hun accountmanagers geldt neem ik mijn woorden terug.’ In de komende Misset Catering een verhaal over de nieuwe activiteiten van De Jong.

Reageer op dit artikel