nieuws

Maincontracting groeimarkt facility

Catering

In de facilitybranche biedt maincontracting ongekende groeikansen. Op een aantal onderdelen, zoals automatencatering, is de markt verzadigd. Dat blijkt uit onderzoek van Twynstra Gudde.

Maincontracting groeimarkt facility

Het gerenommeerde organisatieadviesbureau rondde onlangs haar tweejaarlijkse onderzoek in de facilitybranche af. De totale facilitaire markt in Nederland, exclusief real estate, is zo’n 38 miljard euro groot. Ten opzichte van 2003 is sprake van een lichte daling. De uitbestedingsgraad stijgt echter wel, zij het bescheiden met één procent naar 58 procent.

Catering niet uitbesteed
Er bestaan grote verschillen in de mate van uitbesteding. Diensten als catering, repro-afdelingen en facilitair management worden nog vaak in eigen beheer uitgevoerd met uitbestedingspercentages van 30 procent en minder. Gebouw- en installatieonderhoud, schoonmaak, logistieke diensten en afvalbeheer zijn overwegend uitbesteed aan externe partijen.

Groeikansen maincontracting
Het integraal uitbesteden van facilitaire diensten aan één dienstverlener, de zogeheten maincontracting, lijkt in Nederland meer aandacht te krijgen. De afgelopen jaren hebben multinaltionals zoals Philips, DSM en KLM, voor deze verregaande vorm van uitbesteden gekozen. In het Verenigd Koninkrijk is het integraal uitbesteden van facility management al gemeengoed.De groeikansen zijn groot, de totale markt bedraagt 5 miljard euro en slechts 35 miljoen wordt uitbesteed.

Trends: IT-innovaties
Verzadigde markten qua uitbesteding zijn: gebouwonderhoud, schoonmaak, kantoormeubilair, kantoorartikelen, transportdiensten en automatencatering (uitbesteding > 80%). In het onderzoek zijn ook de trends en ontwikkelingen op het gebied van facilitaire dienstverlening meegenomen. De belangrijkste trends in de verschillende onderzochte gebieden (schoonmaak, catering, beveiliging, gebouwonderhoud, wagenparkbeheer, e.d.) concentreren zich rondom IT-innovaties en nieuwe vormen van samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en tussen dienstverleners onderling.

Reageer op dit artikel