nieuws

Minder rompslomp na contract Pensioenfonds en UWV

Catering

UWV levert voortaan wekelijks rechtreeks gegevens aan het Pensioenfonds Horeca &Catering (PH&C). Dat betekent minder administratieve rompslomp voor de ruim 34.000 bij PH&C aangesloten werkgevers en ongeveer 600.000 (ex-) deelnemers in de horeca en catering. Het UWV en het Pensioenfonds hebben hiervoor een contract getekend.

Minder rompslomp na contract Pensioenfonds en UWV

UWV levert wekelijks rechtstreeks actuele loon- en werkgeversgegevens aan PH&C.Hierdoor hoeft PH&C bij werkgevers geen gegevens meer uit te vragen voor deadministratie van de aangesloten werknemers die aanspraak kunnen maken op een pensioenuitkering. Pensioenfonds Horeca & Catering kan door deze werkwijze per 1 januari 2007 de berekening en afdracht van premies laten aansluiten op Loonaangifte 2006.

Gegevens die werkgevers leveren via de loonaangifte bij de Belastingdienst slaat UWV op in de Polisadministratie. Deze gegevens gebruikt UWV bij het vaststellen van premies en uitkeringen werknemersverzekeringen, waaronder WIA en WW. UWV bespreekt samen met eenaantal organisaties de mogelijkheden van rechtstreekse gegevenslevering. Ook met hetCentraal Bureau voor Statistiek zijn inmiddels afspraken gemaakt.

Reageer op dit artikel