nieuws

Nieuwe richtlijnen partytenten

Catering

Bij tentenverhuurders bestond behoefte aan duidelijkheid over welke normen acceptabel zijn voor tentdoek voor grote tenten. Samen met gemeenten en brandweer zijn er nu nieuwe richtlijnen vastgesteld.

Nieuwe richtlijnen partytenten

Tentdoek wordt niet speciaal voor de Nederlandse markt geproduceerd en de fabrikanten houden dan ook geen rekening met de Nederlandse normen voor brandgedrag en rookproductie voor bouwproducten (NEN 6065 en NEN 6066). Tenteigenaren kunnen vaak wel certificaten overleggen om te bewijzen dat het tentdoek voldoet aan de eisen volgens Duitse, Franse of Britse normen. Dat is echter niet voldoende voor veel Nederlandse gemeenten. Zij kunnen aan de hand daarvan moeilijk bepalen of de buitenlandse normen hetzelfde veiligheidsniveau bieden als de Nederlandse.

Daardoor was het voor tenteigenaren en tenthuurders telkens de vraag of een gemeente een vergunning wilde verstrekken. Nu is er duidelijkheid, dankzij de NTA 8020-40. Een zogeheten Nederlandse Technische Afspraak, die onlangs is vastgelegd na overleg tussen tentenverhuurders, circussen, gemeenten en brandweer.

Tijdens het ontwikkelen van deze NTA werd duidelijk dat de eisen die gemeenten stellen op veel gebieden verschillen. Enige voorbeelden: het toestaan van koken en verwarmen in de tent, eisen aan vluchtwegen op het festivalterrein, regels over garderobes in de tent en eisen aan de verankering van de tent. Meer informatie biedt de Normshop op de NEN-website.

Reageer op dit artikel